Cedrob Pasze – nowoczesna koncepcja żywienia indyków

Wytwórnia Pasz Cedrob Pasze, oferując nową jakość wśród producentów pasz, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentów indyków rzeźnych. Sześciofazowy program żywienia tych ptaków w ofercie Wytwórni pozwala na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego gatunku, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji pasz.

Istotnym założeniem produkcji mieszanek paszowych Wytwórni Pasz Cedrob Pasze jest dbałość o bezpieczeństwo produktu finalnego oraz ich urozmaicony skład. Tworząc mieszanki paszowe wytwórnia dba o ich urozmaicony skład, stosując np. kilka rodzajów komponentów zbożowych, by nie wprowadzać do żywienia ptaków monodiety.
Ważna, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszanek paszowych, jest prawidłowa ocena surowca oraz wyprodukowanej paszy. Taką gwarancję Cedrob Pasze uzyskuje dzięki specjalistycznie wyposażonemu laboratorium i wykwalifikowanemu personelowi.
Nowoczesna technologia
Szczegółowe badanie surowca odbywa się m.in. za pomocą aparatury działającej w bliskiej podczerwieni, zapewniającej szybkie i miarodajne poznanie wyniku.
W celu właściwego zbilansowania poszczególnych mieszanek paszowych Cedrob Pasze wykorzystuje jeden z najnowocześniejszych programów komputerowych. To pozwala
na osiąganie wyników produkcyjnych na poziomie odpowiadającym standardom, a często je przewyższającym.
Natłuszczanie mieszanek paszowych
Na wysoką jakość produktów Cedrob Pasze wpływa sposób dodawania tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do mieszanek paszowych – w dwóch lub trzech miejscach dozowania podczas procesu produkcyjnego. Jest to bezpieczniejsze ze względu na dokładniejsze rozmieszczenie surowca w paszy. Ponadto, wspomniana praktyka daje pewność, iż surowiec został wydozowany w ilości pokrywającej zapotrzebowanie pokarmowe ptaków. Co więcej, tłuszcze dostarczają niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm nie syntetyzuje i musi je otrzymać w pożywieniu. Należy przy tym zaznaczyć, iż stosowanie tłuszczów o niskiej jakości może obniżać ich kaloryczność i skutkować zwiększonym zużyciem paszy oraz problemami natury metabolicznej, a co za tym idzie podniesieniem kosztów produkcji na fermach indyczych.
Bezpieczeństwo
W celu zwiększenia bezpieczeństwa produkowanych pasz dla indyków, mieszanki paszowe w ofercie Cedrob Pasze wzbogacone są o preparat zakwaszająco – konserwujący. Ponieważ dawka preparatu gwarantuje działanie konserwujące paszy, nie należy rezygnować ze stosowania tych środków bezpośrednio na fermie.
Dodawanie do paszy preparatu zakwaszająco – konserwującego utrudnia, a wręcz uniemożliwia rozwój patogennych mikroorganizmów – bakterii i grzybów oraz zabezpiecza przed powstawaniem mikotoksyn. Ograniczenie wpływu niekorzystnych mikroorganizmów na organizm zwierząt wiąże się z działaniem zapobiegającym biegunkom, które mogą być wywoływane przez te drobnoustroje. Z kolei higienizacja paszy ogranicza do minimum obecność bakterii w kruszonych i granulowanych mieszankach paszowych, w tym bakterii beztlenowych i salmonelloz oraz mikotoksyn. Higienizacja paszy to proces polegający na oddziaływaniu temperatury na mieszankę paszową w odpowiednim przedziale czasowym, co nie obniża jej wartości odżywczej, a znacznie zwiększa jej bezpieczeństwo. Kolejnym rozwiązaniem mającym na celu jak najlepsze wykorzystanie składników pokarmowych z paszy jest dodawanie do niej płynnych preparatów enzymatycznych po zakończonym procesie granulacji i wychłodzeniu paszy. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim z tego względu, że enzymy dodawane są do paszy po obróbce termicznej (higienizacja) i procesie granulacji. Stosowanie natrysku enzymów na zimny granulat, daje nam pewność, że spełnią one w jak najszerszym zakresie swoją rolę, która ma znaczący wpływ na efektywność trawienia składników pokarmowych. Wzbogacanie mieszanek paszowych w enzymy przed obróbką termiczną i procesem granulacji mogłoby doprowadzić do ich niewielkiej lub częściowej dezaktywacji, gdyż są one białkami wrażliwymi na wysoką temperaturę.

Zarówno higienizacja paszy, jak i dozowanie enzymów na zimny granulat, stanowią innowacyjną technologię, charakteryzującą nowoczesne wytwórnie pasz, jak Cedrob Pasze. 6-fazowy program żywienia indyków rzeźnych, rekomendowany przez firmę, został opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę i zalecenia z zakresu żywienia indyków. Zgodnie
z jego założeniami do 12 tygodnia życia indyków stosuje się profilaktykę kokcydiostatyczną. W nowoczesnej koncepcji żywienia zwierząt i drobiu, bezpieczeństwo oraz jakość mieszanek paszowych jest gwarantem sukcesu nie tylko wytwórni paszy, ale przede wszystkim producentów żywca.

Program żywienia młodych indyków rzeźnych:
Indyk prestarter – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych do 3 tygodnia życia
Indyk starter 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 4 do 6 tygodnia życia
Indyk starter 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 7 do 9 tygodnia życia
Indyk grower 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 10 do 12 tygodnia życia
Indyk grower 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 13 do 16 tygodnia życia
Indyk finiszer – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 17 tygodnia do końca tuczu

Składniki

Jednostki miary

Indyk prestarter

Indyk starter 1

Indyk starter 2

Indyk grower 1

Indyk grower 2

Indyk finiszer

Indory

Indyczki

Indory

Indyczki

Indory

Indyczki

Indory

Indyczki

Indory

Indyczki

Indory

Białko surowe

%

27,00

24,50

22,00

20,50

18,5

16,00

Energia metaboliczna

kcal

2800

2870

2970

3070

3150

3170

Oleje i tłuszcz surowy

%

3,1-5,1

3,3-5,3

4,9-6,9

6,5-8,5

6,9-8,9

6,2-8,2

Włókno surowe

%

3,50

3,5

4,00

4,00

4,00

4,50

Popiół surowy

%

6,9-8,9

6,4-8,4

6,0-8,0

5,8-7,8

5,5-7,5

4,9-6,9

Metionina

%

0,72

0,69

0,62

0,56

0,53

0,48

Kokcydiostatyk

+/-

+

+

+

+

Forma paszy

kruszonka

granulat

granulat

granulat

granulat

granulat

Źródło: CEDROB