CARYX 240 SL “Innowacją Roku 2011”

Z wielką przyjemnością i satysfakcją zarazem informujemy, że produkt firmy BASF CARYX 240 SL otrzymał tytuł Innowacji Roku 2011″.”

Organizatorem tego konkursu jest Media Press, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszone do konkursu produkty były oceniane przez komisję pod względem: nowatorstwa rozwiązania, jakości produktu jak również osiągniętych korzyści wynikających z zastosowania produktu.

Najważniejszymi kryteriami oceny były:
1.Niepowtarzalne właściwości innowacyjne produktu.
2.Użyteczność produktu.
3.Zakres i rodzaj korzyści wynikających z działania nowego produktu wprowadzonego na rynek.
4.Jakość potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji.
5.Bezpieczeństwo użytkownika.
W przypadku preparatu CARYX 240 SL wszystkie te kryteria zostały ocenione bardzo wysoko, czego odzwierciedleniem było przyznanie mu tytułu Innowacji Roku 2011″.

Nagroda ta cieszy szczególnie, ponieważ CARYX został bardzo dobrze przyjęty przez polskich producentów rzepaku, którzy podkreślali jego wysoką skuteczność i niezawodność działania.
Informacja o przyznanym wyróżnieniu ukazała się 29.11.2011 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej.