Carrefour ukarany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Carrefour karę w wysokości ponad 540 tys. zł. Francuska spółka zapłaci za niedotrzymanie warunków umowy, jaką zawarła z prezesem UOKiK w związku z przejęciem kontroli nad polską firmą Ahold. Decyzja jest ostateczna.

W czerwcu 2007 roku francuska grupa Carrefour otrzymała zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad polską spółką Ahold pod warunkiem, że do końca 2008 roku zrezygnuje z wszelkich praw, w tym własności, użytkowania wieczystego, najmu kilku dużych sklepów.
– Urząd ma do tego prawo w sytuacji, kiedy, pomimo że koncentracja prowadzi do istotnego ograniczania konkurencji można wyeliminować to zagrożenie nakładające na przedsiębiorcę określone obowiązki – tłumaczy Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Chodziło o Champion w Grodzisku Mazowieckim, Albert w Jaworznie, Hypernova w Pabianicach, Albert i Carrefour w Chrzanowie, Champion w Sochaczewie, Albert w Konstantynowie Łódzkim oraz Hypernova i Albert w Zamościu. Określony w decyzji warunek został zaakceptowany przez Carrefour, który również został zobowiązany do przekazania informacji o sposobie jego realizacji.

W styczniu 2009 roku spółka powiadomiła Prezesa Urzędu o wykonaniu decyzji. Z nadesłanych dokumentów wynikało, że w odniesieniu do siedmiu sklepów warunek został wykonany w terminie, czyli przed 31 grudnia 2008 roku. Natomiast w stosunku do dwóch sklepów (Champion w Grodzisku Mazowieckim i Albert w Jaworznie) wykonanie decyzji nastąpiło po dacie określonej w decyzji. W pierwszym przypadku umowa sprzedaży została podpisana 22 stycznia 2009 roku, natomiast w przypadku sklepu w Jaworznie 26 stycznia 2009 roku.

W związku z tymi opóźnieniami na spółkę została nałożona kara pieniężna w wysokości 542 412 zł., czyli 5 tys. euro za każdy z 26 dni zwłoki w wykonaniu prawomocnej decyzji (od 1 do 26 stycznia bieżącego roku). Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców karę finansową w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności