Bydło mięsne w Polsce

Rynek bydła mięsnego w Polsce jest bardzo mocno związany z powstaniem w 1994 roku Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Od początku można było zaobserwować bardzo szybki rozwój produkcji ras mięsnych, co wiązało się ze wsparciem hodowców środkami z funduszy krajowych. Obecnie obserwujemy znaczne spowolnienie wzrostu tego rodzaju produkcji.

W wielu regionach Polski mamy doskonałe warunki do chowu bydła mięsnego, szczególnie tam gdzie występują duże połacie użytków zielonych. Często zaniedbane wracają do łask. W polskich warunkach chów ekstensywny i półintensywny mają największe szanse powodzenia.
Wyróżniamy trzy kierunki produkcji bydła mięsnego. Pierwszym z nich jest hodowla w celu pozyskania materiału genetycznego. Kolejnym kierunkiem jest chów bydła czystorasowego na rzeź. Ten rodzaj produkcji pozwala na uzyskanie najwyższych cen. Największe znaczenie gospodarcze w naszych warunkach ma jednak chów bydła mięsnego krzyżówkowego.
W Zakładzie Rolnym Provimi Polska w Bieganowie hodowlę i produkcję bydła mięsnego, w oparciu o rasę Limousine, prowadzimy od 17 lat.
Charakterystyka rasy Limousine:
– bardzo dobrze aklimatyzuje się w warunkach polskich,
– ma małe wymagania środowiskowe,
– nadaje się do krzyżówek międzyrasowych,
– bardzo dobrze wykorzystuje pasze objętościowe, które są podstawą jej żywienia,
– daje bardzo dobre mięso kulinarne.
Obecnie posiadamy stado liczące około 1700 sztuk, w tym 710 mamek. Osiągamy bardzo dobre wyniki w ilości urodzonych cieląt i ich odchowie. Prowadzimy również sprzedaż buhajów i jałówek czystorasowych do dalszej hodowli oraz jałówek krzyżówkowych do dalszego chowu.
Obserwując zmiany rynku w ciągu tych kilkunastu lat, możemy wyróżnić kilka ograniczeń z jakimi spotyka się produkcja bydła mięsnego. Jednym z nich są zbyt niskie ceny wołowiny i zbyt mała świadomość konsumentów. Również eksport nie jest wystarczający. Obecnie 2 głównymi kierunkami zbytu są dla nas eksport bydła mięsnego po zakończonym okresie przy mamkach oraz eksport bydła ciężkiego. Polska ma doskonałe warunki do produkcji bydła ciężkiego, należy więc wykorzystać ten potencjał.
W tym celu trzeba zwiększyć współpracę między hodowcami, ubojniami oraz Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła. Pomocne jest tworzenie grup producentów formalnych i nieformalnych, zapewniające odpowiednią ilość bydła do sprzedaży, co pozwala na uzyskanie jak najlepszych cen zarówno w kraju jak i w eksporcie. Dodatkowo należy pracować nad poprawą współpracy zorganizowanych grup hodowców z ubojniami.
Zygmunt Jodko
Dyrektor Regionu V
Provimi Polska