By śmierć nie zbierała żniwa

Żniwa kojarzą się Polakom nie tylko z ciężkimi pracami polowymi i zbiorami zbóż, ale również – zwiększoną liczbą wypadków przy wykonywaniu tych zadań. Rokrocznie bowiem czas żniw przynosi znaczący wzrost wypadków w polskiej gospodarce. Najliczniejszą grupę poszkodowanych wciąż stanowią dzieci. Co roku na wsi około 1,5 tysiąca nieletnich ulega wypadkom. N

W ubiegłym sezonie do KRUS-u zgłoszono ponad 32 tysiące wypadków rolniczych, 123 z nich miały skutek śmiertelny. Przyczyną wielu z tych nieszczęśliwych zdarzeń losowych było lekceważenie podstawowych wymogów bezpieczeństwa pracy, zły stan techniczny maszyn rolniczych oraz brak porządku w obejściach gospodarczych.

Inspektorzy pracy wizytujący gospodarstwa rolne odnotowali w ubiegłym roku także wiele zaniedbań dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa dzieci. W ponad 600 przypadkach zaobserwowano, iż w strefie bezpośredniego zagrożenia, związanego z pracą maszyn rolniczych, znajdowały się osoby nieletnie. Obecność dzieci była wynikiem niewłaściwej opieki lub jej całkowitego braku. Dzieci często uczestniczyły w letnich pracach polowych, pomagając przy żniwach. Nierzadko skutkowało to urazami, okaleczeniami na całe życie, a nawet śmiercią.
– Wypadki podczas prac polowych mogą się przytrafić każdemu. Dlatego warto zmniejszyć ich potencjalne skutki finansowe, związane np. z leczeniem lub specjalistycznymi zabiegami i hospitalizacją, poprzez odpowiednie ubezpieczenie – wyjaśnia Katarzyna Kasztelan-Przybylska z Grupy Concordia. – Umowy dotyczące następstw nieszczęśliwych wypadków obejmują rolnika i jego rodzinę. Świadczenia finansowe dotyczą złamań kończyn, upadków z drabiny, maszyny rolniczej czy innego środka transportu. Niewątpliwie otrzymane w ten sposób środki finansowe pomogą w leczeniu lub będą stanowić wsparcie finansowe dla jego rodziny – dodaje.

Obok ubezpieczenia, zadbajmy także o prewencję. Postarajmy się zwiększyć własną ostrożność, przestrzegajmy też podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac rolnych. Z uwagi na letnie wakacje, szczególną troską otoczmy dzieci. Jedynie czujna opieka dorosłych może bowiem ograniczyć niezwykłą ciekawość świata naszych podopiecznych. Ciekawość, która podczas żniw może zagrażać ich zdrowiu, a nawet życiu. Postarajmy się o to, aby tegoroczne zbiory miały wyłącznie pozytywny wymiar gospodarczy, skutkując wysokimi zbiorami płodów rolnych, a śmierć zebrała jak najmniejsze żniwo.

źródło: Aneta Cichosz
Agencja In Plus