Buraki przyszłości

W naszych warunkach przyszłościowym, a za granicą już bardziej upowszechnionym kierunkiem wykorzystania buraka cukrowego jest produkcja nośników energii w postaci etanolu oraz biogazu. Cechy jakimi powinny charakteryzować się odmiany buraka jako substrat do produkcji etanolu są zbliżone jak dla cukrownictwa, choć mniej ważna jest tu wysoka jakość technologiczna surowca.

Przy produkcji biogazu najważniejszym parametrem odmiany będzie wielkość łącznego plonu suchej masy korzeni i liści, uważają w COBORU. Duży plon liści który dla produkcji surowca cukrowniczego nie jest cechą istotną, stanie się ważnym dodatkowym źródłem energii przy produkcji biogazu. Odmiany do takiego wykorzystania bardziej będą podobne do buraka pastewnego.