Buraki na pęczki, do przechowania i przetwórstwa

Przy doborze odmian plantatorzy buraków ćwikłowych powinni zwracać uwagę na takie cechy odmianowe, jak przydatność (młode buraczki pęczkowe, korzenie na świeży rynek, do przetwórstwa i długotrwałego przechowywania), kształt korzeni oraz skłonność do kumulacji azotanów, długość okresu wegetacji i zdolność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Istotną cechą jest również barwa skórki oraz barwa miąższu i występowanie jasnych pierścieni na przekroju.

Terminy wysiewu nasion i technologie uprawy są zależne od przeznaczenia korzeni. Pod koniec marca – na początku kwietnia wysiewa się buraki przeznaczone do wczesnego zbioru na pęczki. Okrycie uprawy włókniną polipropylenowa zraz po siewie powoduje przyspieszenie zbiorów o ok. 10 dni oraz może osłonić rośliny przed szkodnikami. W okresie III dekada maja – III dekada czerwca wysiewa się buraki do długotrwałego przechowywania. W maju wysiewa się buraki ćwikłowe dla przetwórstwa. Jako poplon, buraki można wysiewać nawet do połowy lipca. Uzyskuje się wówczas późną jesienią zbiory małych buraczków dla przetwórstwa lub nieco większych, o średnicy 6-8 cm, do przechowywania.

W zależności od rozstawu rzędów i gęstości siewu, na 1 ha można wysiać 12-20 kg nasion. Najwięcej nasion wymaga uprawa na zbiór pęczkowy i dla przetwórstwa, gdzie poszukiwane są małe korzenie o średnicy 2,5-3,5 cm.

Pasowy system uprawy prowadzony może być w dwóch wersjach. W przypadku pierwszej zachodzi konieczność uprawy międzyrzędowej, polega ona na wysiewie 4-5 rzędów co 30 cm, powstają wówczas zagony o szerokości 120 lub 150 cm – w zależności od rodzajów kół ciągnika oraz 45 cm na przejazd. Wersja druga – przy zastosowaniu dobrego programu herbicydowego w uprawie dla przetwórstwa i do przechowywania – polega na wysiewie 5-6 rzędów co 22 cm, powstają tu zagony jak w wersji pierwszej.

Taki system uprawy stwarza możliwość najefektywniejszego wykorzystania powierzchni gleby, ale w tym wypadku niezbędny jest wysiew nasion siewnikiem precyzyjnym, zwłaszcza dla kłębów jednonasiennych. Nasiona wysiewa się na głębokość 2-3 cm na glebach lżejszych i 1,5 cm na cięższych. Dobre obciśnięcie ziemią wysianych nasion zapewni więcej wilgoci podczas kiełkowania.
Przed siewem nasiona powinno zabezpieczyć się przed patogenami glebowymi, poddając je procesowi inkrustowania.