Budżet WPR 2014–2020 rozdzielony

Budżet na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020 to kwota 42,4 mld euro. Pomimo że cały budżet na rolnictwo Wspólnoty jest mniejszy o ok. 12%, dla Polski środki finansowe na nowy siedmioletni okres, będą wyższe o ok. 8% niż te dostępne w latach 2007–2013, jak informuje ministerstwo rolnictwa.


Środki przeznaczone na dopłaty bezpośrednie wyniosą 23,7 mld euro, pieniądze na PROW – 13,5 mld euro oraz 5,2 mld euro na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich.


Pieniądze przeznaczone w latach 2014–2020 na dopłaty bezpośrednie pozwolą ukształtować średnią płatność na poziomie ok. 240 euro na hektar. Ponadto, jak zaznaczył minister Stanisław Kalemba, w dopłatach bezpośrednich w latach 2014–2020, nastąpi stabilizacja, ponieważ ich wysokość na najbliższe siedem lat jest znana. 

Środki na PROW 2014–2020 wyniosą łącznie 13,5 mld euro. Z tej kwoty 8,6 mld euro to pieniądze unijne, a 4,9 mld euro będzie pochodzić z budżetu krajowego. W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawieni konkurencyjności sektora rolnego. Minister podkreślił, że w nowej perspektywie wyższa będzie pomoc na modernizację gospodarstw rolnych i będzie więcej pieniędzy dla młodych rolników niż w PROW 2007–2013. Zaznaczył również, że wprowadzone zostanie zupełnie nowe wsparcie na restrukturyzację gospodarstw rolnych.
Planowane jest przekazanie 5,2 mld euro na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich. W ramach wdrażania polityki spójności na obszarach wiejskich 1,7 mld euro zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i gospodarkę wodną. Kolejne 1,5 mld euro ma wspomóc rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a pozostałe 2 mld euro mają posłużyć rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wsi.
Polska na rozwój wsi i rolnictwa otrzyma na lata 2014–2020 ok. 177 mld zł, czyli o ok. 20 mld zł więcej niż w lata 2007–2013. 
(wrp.pl na podst. MRiRW)