Budżet UE 2014 zatwierdzony

Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2014 i likwiduje niedobory płatności z 2013 roku.

Parlament Europejski przyjął w środę budżet UE na rok 2014. Budżet ten jest rezultatem porozumienia osiągniętego pomiędzy PE i Radą podczas negocjacji w ubiegłym tygodniu. W płatnościach, 500 milionów euro dodanych zostało do budżetu na rok 2014, dając rezultat podobny do początkowej pozycji Rady, wynoszącej 135 miliardów euro. Zobowiązania ustalono na 142 miliardy euro, co jest zgodne z propozycją Komisji Europejskiej.
Po negocjacjach, które przeciągnęły się do poniedziałku w nocy, Parlament oraz Rada ustaliły, że rozwiążą problem niedoborów w płatnościach w bieżącym roku budżetowym, co było podstawowym warunkiem porozumienia w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej (MFF) stawianym przez Parlament. Posłowie chcieli uniknąć rozpoczynania pierwszego roku nowej perspektywy finansowej z długami. MFF został przyjęty wczoraj.
Posłowie upewnili się także, że UE udzieli pomocy finansowej ofiarom katastrofalnej powodzi i suszy, które miały miejsce w 2013 roku oraz że priorytety Parlamentu na rok 2014 w obszarach takich jak: zatrudnienie, badania, innowacyjność, zarządzanie granicami oraz pomoc humanitarna, zostaną uwzględnione.
(mat)