Budżet na WPR 2012 r.

W zakresie zobowiązań całkowity budżet UE w 2012 r. wyniesie 147,23 mld euro – o 1 mld euro więcej w stosunku do początkowych propozycji Rady i o 3,8% więcej niż przewidziano w budżecie na 2011 r. Płatności w ramach przyszłorocznego budżetu wyniosą 129,08 mld euro – co stanowi kwotę o 1,86% wyższą wobec skorygowanego budżetu na 2011 r. i nieznacznie niżej od prognozowanego przez Komisję 2% poziomu inflacji. Oznacza to obniżkę w stosunku do tegorocznego budżetu o 12 mld euro w ujęciu realnym.

W stosunku do 2011 r. zamrożone zostały m. in. koszty administracyjne Komisji, które np. W obszarze WPR wzrosną wobec 2011 r. tylko o 1%.
Wydatki na Wspólną Politykę Rolną (I i II filar) wyniosą ok. 58,6 mln euro (w zakresie zobowiązań) i w skali roku będą o ok. 2,3% wyższe. Budżet I filaru WPR, związany z instrumentami rynkowymi i dopłatami bezpośrednimi, zwiększy się pod względem zobowiązań o 2,3% do 43,96 mld euro. W stosunku do projektu Komisji Parlament i Rada zadecydowały o zwiększeniu o 9 mln euro środków na zobowiązania w ramach programu Mleko w szkole” oraz wzrost o 131 mln euro prognozowanej kwoty, wynikającej ze zwrotów środków na WPR wykorzystanych przez państwa członkowskie w niewłaściwy sposób. Spodziewane zwroty wynikają z rozliczeń rachunków agencji płatniczych.
Na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR) przeznaczono w 2012 r. kwotę 14, 6 mln euro w zakresie zobowiązań – o 1,3% więcej niż w tegorocznym budżecie. Pod względem płatności fundusze na II filar wyniosą 12,093 mld euro, tj. o ok. 660 mln euro mniej niż wynosiło zapotrzebowanie Komisji. Wskazana przez Komisję kwota obejmowała jednak zaliczki wypłacone w trakcie bieżącego roku finansowego, co oznacza, że redukcja budżetu na II filar w zakresie płatności wyniesie 300-600 mln euro.
Ponadto, unijni rolnicy mają w 2012 r. otrzymać ok. 50 mln euro z Europejskiego Funduszu Globalizacji, jeśli zakończone zostaną negocjacje i UE podpisze porozumienie o wolnym handlu z ugrupowaniem gospodarczym Mercosur, skupiającym kraje Ameryki Południowej.”