fbpx

Jak będzie wyglądał budżet na 2023 rok w dziale rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne?

Projekt budżetu na rok 2023 w działach rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo omawiany był na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 października b.r. Najważniejsze części tego projektu w wymienionym zakresie przedstawiał sekretarz stanu w MRiRW Jerzy Bartosik.

W projekcie budżetu na rok 2023 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo zaplanowano łącznie 67 mld. 343 mln 126 tys. zł, to jest ponad 10 proc. więcej niż w roku 2022; z tego wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zaplanowano na 18 mld. 654 mln. zł.

Samasz loteria - baner

Wydatki ze środków europejskich zaplanowano  na kwotę 25 mld. 269 mln 912 tys. zł, w tym płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w perspektywie finansowej 2021-2027 w kwocie 16 mld. 150 mln. 284 tys. zł, PROW – 8 mld. 433 mln. 664 tys. zł

Na Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego oraz inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich zaplanowano 2 mld. 908 mln 223 tys. zł.

Na zadania realizowane przez ARiMR, w tym na realizację PROW, Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego i wojewódzkie ośrodki doradztwa oraz KOWR zaplanowano 4 mld. 837 mln. 872 tys. zł. w tym:

– dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitałów kredytów w kwocie 312 mln. 606 tys. zł;

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód – 123 mln. 619 tys. zł;

– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich – 177 mln. 873 tys. zł;

– pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilno-prawnych, nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń – 140 mln. zł;

– pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich – 70 mln. zł.

Rynki rolne 61 mln. 892 tys. zł – realizacja zadań przez GIJHARS i urząd ministra MRiRW; łączna kwota wydatków na wynagrodzenia 36 mln. 819 tys. zł.

W pozycji “rezerwy celowe” przewidziano wydatki w kwocie 8 mld. 886 mln. 302 tys. zł. w tym:

– dopłaty do paliwa rolniczego 1 mld. 440 mln. zł;

– fundusz gwarancji w rolnictwie 1 mld. 18 mln. 519 tys. zł;

– WPR i inne programy z udziałem środków unijnych 3 mld. 152 mln. 403 tys. zł;

– zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej 548 mln. 122 tys. zł.

Na budżety wojewodów w dziale rolnictwo i łowiectwo 2 mld. 207 mln. 898 tys. zł. – są to środki przeznaczone na działanie wojewódzkich ośrodków IJHARS, PIORIN, wojewódzkich i powiatowych Inspektoratów Weterynarii, oraz na takie zadania jak zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 388 mln. 382 tys. zł; prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 311 mln. 928 tys. zł.

Przewidziano pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu rolniczego 368 mln. 878 tys. zł.

Planowane w roku 2023 wydatki KRUS to 20 mld. 141 mln. 263 tys. zł

Na wynagrodzenia w ARiMR przewidziano 952 mln. 450 tys. zł. przy planowanym zatrudnieniu w liczbie 11 329 etatów; na KOWR 219 mln. 842 tys. zł. przy 2150 etatach. Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych ogółem 509 mln 422 tys. zł. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin zatrudnienie 630 etatów 51 mln 225 tys. zł

W projekcie budżetu dochód Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oszacowano na 475 mln. 658 tys. zł na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. Głównym źródłem dochodu Ministerstwa mają być wpływy z KOWR z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz opłaty pobierane przez jednostki. Wydatki Ministerstwa zaplanowano w wysokości 7 mld. 515 mln. 85 tys. zł. Na wynagrodzenia w MRiRW zaplanowano ogółem 14 mln 294 tys.

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.