Budownictwo energooszczędne

Wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały charakteryzować się wysokimi standardami oszczędności energii i być zasilane w dużym stopniu z odnawialnych źródeł energii. Władze poszczególnych państw członkowskich zobowiązane są do wprowadzenia sposobów i narzędzi na realizację tych celów dwa lata wcześniej, a część funduszy na te zmiany będzie pochodzić z UE. To główne punkty porozumienia osiągniętego podczas wtorkowego posiedzenia Parlamentu i negocjatorów Rady.

Do końca 2020 roku państwa członkowskie UE muszą zapewnić, że wszystkie nowo zbudowane budynki będą posiadały bardzo wysoką wydajność energetyczną” według nowo uzgodnionych w Brukseli założeń. Zapotrzebowania na energię musi być w znacznym stopniu pokryte ze źródeł odnawialnych, w tym energii produkowanej na miejscu lub w niedalekim sąsiedztwie. Sektor publiczny powinien dawać przykład w tej dziedzinie – poprzez posiadanie lub wynajem tylko tego rodzaju budynku do końca 2018 r., oraz poprzez wspieranie przekształceń istniejących budynków na standard zużycia energii “prawie do zera”.

Rada przyjęła poprawki Parlamentu, które zobowiązują państwa członkowskie do opracowania krajowych planów zwiększenia liczby “prawie zerowego zużycia energii” w nowo budowanych obiektach. Muszą one także do połowy 2011 r., sporządzić listę finansowych a także innych zachęt do takiego przechodzenia. Może to być pomoc techniczna, subwencje, systemy pożyczek i nisko oprocentowanych kredytów. W budynkach już istniejących należy poprawić wydajność energetyczną poprzez remonty, gdy będzie to możliwe z punku widzenia technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego. Państwa członkowskie powinny zatem zachęcać właścicieli do korzystania z aktualizacji do instalacji inteligentnych liczników i zastąpienia istniejącego ogrzewania, ciepłej wody, kanalizacji i klimatyzacji wysokiej wydajności rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła lub w systemy oparte na źródłach odnawialnych.

Wdrożenie tych zmian ma przynieść oszczędności rzędu 250 miliardów euro rocznie, a doraźne pomóc w walce z kryzysem, dzięki uruchomieniu powszechnych programów termomodernizacyjnych i inwestycji w energooszczędne budownictwo.

Uzgodnienia muszą zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez Radę, by podczas obrad Parlament ostatecznie zatwierdził je na początku 2010 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie swoich przepisów krajowych do nowej dyrektywy.