Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych

Izby rolnicze postulują o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha.

W ich ocenie budowa zbiorników retencyjnych bez pozwoleń wodnoprawnych do 1 ha może przyczynić się do znaczącej poprawy gospodarowania wodą na terenach wiejskich.

– Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych wobec zmieniających się warunków klimatycznych jest działaniem bardzo istotnym, ponieważ może się to przyczyniać do łagodzenia skutków suszy jak i powodzi. Zbiorniki retencyjne nie tylko mogą przyczyniać się do poprawy gospodarki wodnej, ale także do zwiększenia bioróżnorodności oraz wzrostu znaczenia rekreacyjnego terenów sąsiadujących – uzasadnia swój wniosek samorząd rolniczy.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz