Budowa 5. biogazowni Poldanoru zakończona!

Dnia 7 czerwca 2010 r. w Nacławiu w województwie zachodniopomorskim odbyła się konferencja prasowa oraz uroczysty rozruch piątej już biogazowni rolniczej Poldanoru. Parametry technicznej nowej inwestycji to 625 kW mocy elektrycznej oraz 686 kW mocy cieplnej, a koszt, którego część pokryta została z dopłat unijnych wyniósł 6,5 mln zł.

Poldanor S.A., jedno z wiodących przedsiębiorstw rolnych w Polsce, obecnie eksploatuje najwięcej biogazowni rolniczych w naszym kraju. Nowo uruchomiona biogazownia w Nacławiu jest już piątą inwestycją tej spółki. Pierwsza biogazownia Poldanoru została wybudowana w roku 2005 w Pawłówku, następne w 2008 r. w Płaszczycy i Kujankach oraz w Koczale w 2009 r. Wszystkie dotychczasowe biogazownie znajdują się na terenie województwa pomorskiego. Nowa biogazownia w Nacławiu jest pierwszą tego typu inwestycją w województwie zachodniopomorskim.

Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor SA powiedział: Budowa biogazowni rolniczych wynika z realizowanej przez nas misji. Jej bardzo istotnym elementem jest przyczynianie się do polepszania stanu środowiska w obszarze naszego działania, czyli w rolnictwie, poprzez wprowadzania nowoczesnych i przyjaznych dla otoczenia technologii. Zamierzamy budować kolejne biogazownie. Obecnie funkcjonują cztery o łącznej mocy ponad 4 MW, ta w Nacławiu jest naszą piątą inwestycją, w budowie są kolejne 2 o łącznej mocy 2,3 MW. W latach 2011-13 planujemy budowę kolejnych sześciu o łącznej mocy ok. 7 MW. W rezultacie, prawie przy każdej naszej fermie hodowlanej powstanie biogazownia.”

Biogazownia rolnicza w Nacławiu służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolowane, co pozwala uzyskać
największą wydajność instalacji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji.

Produkcja biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, która przeprowadzana jest w temperaturze 30-37 stopni, trwającej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fermentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5-10%) wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10-15%). Pozostała część (75-85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana energia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Nacławiu wynosi:

  • wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
  • wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
  • wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)

Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Nacławiu:

  • biogaz ok. 2300 000 m3
  • energia elektryczna ok. 5300 000 kWh
  • energia cieplna ok. 5900 000 kWh