Brytyjscy farmerzy obniżą rachunki za prąd

Pożyczkę w kwocie 4 mln funtów szterlingów w 2010 r. zadeklarował brytyjski rząd rolnikom, którzy zainwestują w energooszczędne urządzenia i obniżą swoje rachunki za prąd. Priorytet w udzielaniu pomocy finansowej mają branże mleczarska – sprzęt do schładzania mleka, klimatyzacja obór i zbożowa – urządzenia do suszenia ziarna.

Ogłoszoną na początku stycznia przez brytyjską sekretarz ds. środowiska Hilary Benn pomoc finansową, farmerzy mogą uzyskać już od lutego. Będą oni uprawnieni do bezprocentowych pożyczek w kwocie 3-20 tys. funtów (na okres od 1 do 4 lat) ze środków tzw. trustu ds. dwutlenku węgla, tj. organizacji działającej na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Po upływie terminu rolnicy mają zwrócić pożyczki, ale mają odnotować trwałe oszczędności przy eksploatacji gospodarstw.
Rząd brytyjski zobowiązał się do ograniczenia do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o ekwiwalent 3 mln ton dwutlenku węgla, a zadeklarowane wsparcie ma to pomóc obniżyć emisję CO2 o 25 tys. ton.