Brytyjscy farmerzy liczą straty

W ostatnim kwartale 2010 r. angielscy producenci trzody chlewnej zanotowali straty rzędu 27 mln funtów. Rosnące ceny pasz i spadek cen skupu spowodowały, że w styczniu br. producenci tracili średnio 21,3 funta na sztukę wyprodukowanego żywca.

Hodowcy ponosili straty, pomimo zwiększonej sprzedaży w okresie świątecznym oraz wzrostu cen detalicznych wieprzowiny od września do grudnia 2010 r. Zyski ze zwiększonej sprzedaży trafiły do handlowców i przetwórców z pominięciem rolników. Producenci mają rozpocząć w marcu br. krajową kampanię w celu zwrócenia uwagi konsumentów na swą trudną sytuację. Na polach wzdłuż głównych dróg krajowych mają stanąć banery reklamowe. Planuje się również akcje wspierające w Londynie i innych regionach Anglii. Organizacja producentów trzody chlewnej – BPEX proponuje następujący plan działania w celu rozwiązania obecnego kryzysu:
– wzrost cen skupu trzody chlewnej;
– wparcie dla produkcji wieprzowiny o zwiększonym standardzie dobrostanu zwierząt;
– zatwierdzenie planu współpracy w łańcuchu dostaw.
Źródło: ThePigSite