Browar Czarnków na sprzedaż

W grudniu tego roku planowana jest sprzedaż Browaru w Czarnkowie” – podała Agencja Nieruchomości Rolnych. Browar wzniesiony został w roku 1893 i usytuowany jest w odległości ok. 50 m od drogi wojewódzkiej nr 178 wiodącej z Czarnkowa do Trzcianki. Planowana cena nieruchomości wynosi 5 732 500,00 złotych.”

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży stanowią grunty – o powierzchni ogółem 1,4523 ha oraz budynki, budowle i maszyny oraz urządzenia trwale związane z nieruchomością. Wśród nich znajdują się budynek browaru i młyna (z budynkiem administracyjno-mieszkalny oraz warzelnią), portiernia, zespół garaży, kotłownia, ślusarnia, magazyn olejów, magazyn części, magazyn – wiata, budynek produkcyjny, budynek socjalny, pijalnia piwa, stacja paliw (wyłączona z eksploatacji), budynek stacji transformatorowej oraz budowle towarzyszące tj. przyłącza i instalacje zewnętrzne, place i chodniki, ogrodzenia. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w sieci: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Wydajność urządzeń browarniczych zainstalowanych w zakładzie wynosi 55 000 hl/rok – przy warzeniu jednego gatunku piwa lub 45 000 hl/rok przy warzeniu dwóch rodzajów piwa.

Szczegółowe informacje na www.anr.gov.pl