Brexit: potrzebne są praktyczne i kreatywne rozwiązania

Komitety Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wytyczne Unii Europejskiej  dotyczące przyszłych stosunków handlowych między UE a Wielką Brytanią.

Copa i Cogeca uważają, że w zależności od uzyskanych gwarancji Wielka Brytania powinna pozostać na jednolitym rynku i unii celnej. Jeśli nie jest to możliwe, UE i Wielka Brytania powinny znaleźć nowe ustalenia celne, które umożliwią bezkompromisowy handel w jak największym stopniu, przy jednoczesnym zachowaniu integralności jednolitego rynku. Zdaniem Copa – Cogeca negocjacje w sprawie Brexitu muszą zapewniać handel bezcłowy między UE a Wielką Brytanią.
– Chcemy, aby UE dążyła do jak najściślejszych stosunków celnych z Wielką Brytanią i chcemy uproszczonych procedur celnych, wykorzystujących najnowsze technologie, aby uniknąć uciążliwej i kosztownej biurokracji, która zagrażałaby transgranicznemu handlowi. To musi stać się priorytetem w negocjacjach. Praktyczne i kreatywne rozwiązania są nadal bardzo potrzebne, aby uniknąć wprowadzenia fizycznych ograniczeń i ograniczeń handlowych między północną i południową Irlandią – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Zostało to również przedstawione przez Copa – Cogeca  w piśmie skierowanym do Głównego Negocjatora UE Michela Barniera.

Źródło: Copa – Cogeca