Bratoszewice zapraszają

Pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska w dniach 21–22 czerwca a na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbędzie się XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”.

Wystawa zwierząt jest jedynym w regionie łódzkim przedsięwzięciem poświęconym w całości promocji hodowców i całej branży rolniczej województwa łódzkiego. Uczestniczyć będą w niej najlepsi hodowcy z terenu całego województwa łódzkiego, którzy prezentować będą swoje zwierzęta – bydło, trzodę chlewną, konie, owce, króliki, szynszyle i ptactwo ozdobne. Najlepsze z nich otrzymają tytuły: superchampion, champion i wicechampion.

Natomiast targi „W sercu Polski” zgromadzą producentów i dystrybutorów maszyn i sprzętu rolniczego. Na powierzchni około dwóch hektarów wystawiać się będą firmy z całej Polski. Nie zabraknie też producentów nawozów sztucznych, żywności, a także wydawnictw zajmujących się promocją nowoczesnego rolnictwa. Firmy szkółkarskie zaprezentują krzewy, kwiaty, sadzonki, nasiona. Zgodnie z już kilkuletnią tradycją, do Bratoszewic przyjadą również twórcy ludowi z obrazami, drewnianymi świątkami, diabłami, kwiatami z bibuły i haftowanymi serwetami.

Jak podkreślają organizatorzy – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – celem tej największej w województwie łódzkim imprezy dedykowanej rolnikom, jest przede wszystkim bezpośredni kontakt producentów czy dystrybutorów maszyn i sprzętu rolniczego z rolnikami, wymiana doświadczeń poszczególnych wystawców między sobą i rolnikami oraz promowanie najnowocześniejszej myśli technicznej w zakresie sprzętu rolniczego i bezpośredni kontakt pracowników ośrodka z rolnikami (udzielanie porad, rozwiązywanie problemów, pomoc przy wypełnianiu wniosków o pomoc z UE). Ponadto prezentacja dorobku wydawniczego ŁODR zs. w Bratoszewicach, możliwość prezentacji firm i instytucji pracujących na rzecz rolników, promocja działalności ŁODR oraz promocja tradycji i folkloru ziemi łódzkiej.

Targi „W sercu Polski”

W tegorocznej edycji swoją markę i produkty promować będzie około 120 firm. Z uwagi na odbywającą się jednocześnie XVII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, tradycyjnie, najwięcej będzie firm paszowych, drugą pod względem liczby wystawców grupę stanowić będą firmy prezentujące ciągniki i maszyny rolnicze, będą też firmy świadczące usługi inseminacyjne; przyjadą mleczarnie i piekarnie, firmy pszczelarskie, a także banki ze specjalną ofertą dla rolników i mieszkańców wsi, czy firmy prezentujące kolektory słoneczne. Większość znanych już i uznanych firm wystawiających się podczas tegorocznej emisji Targów Rolnych „W sercu Polski” pochodzi z województwa łódzkiego, ale ok. 20% wystawców stanowią przedstawiciele firm z innych, niekoniecznie ościennych, województw.

Producenci i dystrybutorzy materiału szkółkarskiego oraz kwiatów – jak co roku – prezentować będą, m.in.: byliny, sadzonki, kwiaty rabatowo-balkonowe, trawy ozdobne, krzewy ozdobne i iglaki. Będzie ich ponad 30.

Podczas targów Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach gościć będzie też przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz rolnictwa – Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi, Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy – którzy również odpowiadać będą na pytania rolników.

XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2015

Uroczystego otwarcia XVII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych dokona Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, w niedzielę o godz. 10:30 na terenie Wystawy Hodowlanej.

Najliczniej reprezentowaną grupą dużych zwierząt hodowlanych będzie bydło mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w liczbie ok. 80 sztuk pochodzące od 23 hodowców. Zestawione w grupy jałowice i krowy będą poddane komisyjnej ocenie w celu wyłonienia superchampionów, championów i wicechampionów. Niewątpliwą atrakcją pokazów będzie konkurs młodego hodowcy, polegający na oprowadzaniu przez kilkuletnie dzieci lub wnuki hodowców 2-3-miesięcznych cieliczek. Zarodowe bydło mięsne będzie reprezentowane przez pokazowe stawki z 2 hodowli.

Sześciu hodowców prezentować będzie ok. 40 sztuk trzody chlewnej w zestawach młodych knurków i loszek – wbp i pbz oraz – pietrain, duroc i ich mieszańców. Będą też eksponowane dorosłe knury stadne używane do produkcji nasienia w stacji unasienniania loch Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Spośród najpiękniejszych świń zostaną wybrane superchampiony, championy i wicechampiony, a finałowy pokaz też odbędzie się z udziałem dzieci w ramach konkursu młodego hodowcy. Niewielka liczba stad zarodowych świń w województwie łódzkim powoduje, że wystawa da niepowtarzalną możliwość zobaczenia wzorcowych przedstawicieli poszczególnych ras.

Pogłowie owiec w województwie łódzkim w ostatnich latach malało, dlatego cenna jest możliwość zapoznania się z przedstawicielami utrzymywanych w stadach hodowlanych sztuk. Z 10 stad zgłoszonych przez dwa związki hodowców na wystawie zagości ok. 60 maciorek i tryków, a najładniejsze zostaną championami.

Podobnie, jak w ubiegłym roku stosunkowo licznie będą reprezentowane króliki, których będzie około 300 sztuk, należących do 35 hodowców z dwóch związków hodowlanych. Jak zwykle, różnorodność umaszczenia i wielkości ras będzie atrakcją także dla dzieci.

Kilka organizacji zrzeszających hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego zapraszają na niewielką ekspozycję kur ozdobnych, rasowych gołębi pocztowych i ozdobnych, będących chlubą około 15 hodowców.

Jak zwykle wielkim zainteresowaniem będzie się cieszyła ekspozycja ok. 40 koni prezentowanych przez 18 hodowców.

Opracował: WOP