Branża mleczarska zadowolona z decyzji KE

Przedstawiciele środowiska mleczarskiego uczestniczący w spotkaniach na forum Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego w dniach 14 – 16 stycznia w Brukseli pozytywnie przyjęli zapowiedzi Komisarz Fischer Boel, dziękując władzom UE za zrozumienie trudnej sytuacji europejskiej branży mleczarskiej związanej z trwającą już niemal od półtora roku dekoniunkturą na światowym rynku mleka – pisze w specjalnym komunikacie dla prasy Elżbieta Nitecka (na foto) ze Związku Prywatnych Przetwórców Mleka.

W dniu 15 stycznia br. Komisarz UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, Pani Mariann Fischer Boel przestawiła zamierzenia Komisji Europejskiej w zakresie zapewnienia branży mleczarskiej dodatkowego wsparcia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Panią Komisarz planowane jest m.in. przywrócenie zawieszonych w czerwcu 2007r. dopłat do eksportu produktów mleczarskich na rynki krajów trzecich oraz zwiększenie skupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła poza określone przepisami limity skupu (odpowiednio 109 tys. ton i 30 tys. ton w okresie od 1 marca do 31 sierpnia) po ustalonej z góry cenie poprzez uruchomienie przewidzianych w tym celu procedur przetargowych.

Długo oczekiwane przez środowisko mleczarskie przywrócenie refundacji eksportowych ma pomóc europejskiemu przemysłowi mleczarskiemu w konkurowaniu na rynku międzynarodowym z tańszą ofertą producentów spoza Wspólnoty. Zwiększenie ilości odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła trafiających do magazynów interwencyjnych poprzez uruchomienie procedur przetargowych ma umożliwić prowadzenie interwencji w okresie niskich cen również po przekroczeniu limitów skupu po ustalonej z góry cenie. Podstawowym celem wprowadzenia ww. instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej jest powstrzymanie gwałtownego spadku cen przetworów mlecznych oraz mleka w UE.

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka wyraża zadowolenie, że wnioskowane od kilku miesięcy przez stronę Polską przywrócenie refundacji eksportowych ma szanse realizację mimo, że nie wszystkie kraje członkowskie popierają to rozwiązanie (np. Dania). Mamy nadzieję, że procedura podejmowania decyzji na forum Komitetu Zarządzającego Komisji Europejskiej ds. Jednolitej Organizacji Rynków umożliwi przywrócenie dopłat do eksportu, a poziom zapowiadanej pomocy zrekompensuje niekorzystne zmiany na rynku międzynarodowym.

Elżbieta Nitecka
ZPPM
opr. i foto: MS/Wrp.pl