Branża mleczarska reaguje na program wyemitowany w programie UWAGA

Stanowisko Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Izby Mleka ws. programu Czy wiesz, co jesz? Cała prawda o nabiale!” wyemitowanego 11 września 2008 roku w programie UWAGA w stacji TVN.”

Nierzetelne dziennikarstwo próbuje zniszczyć polskie mleczarstwo
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska IzbaMleka wyrażają stanowczy protest i oburzenie programem Uwaga” wyemitowanym w dniu 11 września 2008 r nt. rzekomej “szkodliwości konsumpcji mleka i przetworów mlecznych”. Nieprawdziwy przekaz materiału jednoznacznie godzi w dobro polskiego mleczarstwa orazpolskiego rolnika – producenta mleka.

Polska branża mleczarska oraz hodowcy i producenci bydła mlecznego poczynili na przestrzeni ostatnich lat ogromne postępy, zarówno w jakości produkowanego mleka jak też nowoczesnej technologii przetwórstwa. Od kilku lat w Polsce systematycznie spada spożycie mleka i jego przetworów. Natomiast w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej spożycie jest kilkakrotnie wyzsze i cały czas ma tendencje zwyżkowe. Prowadzone w Polsce kampanie promujące żywność mają na celu zachęcenie Polaków do konsumowania naszej zdrowej, rodzimej produkcji, w tym takze pochodzącej z branży mlecznej, opartej na wysokich standardach jakościowych i technologicznych. Gdyby przyjąć za prawdziwe zarzuty i manipulacje przedstawione w programie TVN, dotyczące szkodliwościpicia mleka i konsumowania przetworów mlecznych, można by powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest w ogromnym niebezpieczeństwie, co do swego zdrowia i długowieczności, ale również inteligencji. Ta absurdalna teza również została wypowiedziana. Tymczasem kraje, które konsumują znacznie więcej mleka niż my żyją dłużej od nas i trudno byłoby nam posądzać ich o gorszy rozwój umysłowy i osobowy.

Tezy zawarte w tym materiale są kłamliwe, wprowadzające w błąd polskiespołeczeństwo. Autorzy celowo, w złej wierze, zmontowali materiał filmowy i komentarze tak, aby pokazać hodowlę, mleko i produkty mleczne w jak najgorszym świetle. Dokonano manipulacji na nic nie podejrzewających ludziach (rolnik, pani profesor, pani doktor, pracownicy mleczarń). Hodowca, który w dobrej wierze udostępnił swoje gospodarstwo i stado do promocji mleka został oszukany i ośmieszony. Jego krowy potrafią jeść trawę, lecz on wybrał od strony parametrów żywieniowych monodietę, która zapewnia mu wysoką wydajność i dobrą jakość mleka. Jak na ironię Polscy Hodowcy i Producenci Mleka, w ramach dostosowań do Unii Europejskiej i nowoczesnej produkcji mleka poczynili olbrzymie nakłady, unowocześnienia i rozwiązania stawiające ich w czołówce europejskiej. Zdecydowanie na przestrzeni minionych lat poprawili jakość produkowanego mleka od strony mikrobiologicznej i zdrowotnej. Ponad 95% produkowanego mleka posiada certyfikat Klasy Ekstra. Mleko to jest badane w laboratoriach posiadających Certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Olbrzymie nakłady poczynione zostały również w całej branżyprzetwórczej mleka, wdrożone zostały systemy jakości. Polskie mleczarnie przetwarzają mleko w oparciu o najnowsze, innowacyjne technologie, z uwzględnieniem wymaganych surowych norm sanitarniweterynaryjnych. Nie może być zatem mowy o tym, że polskie mleko i przetwory mleczne są niezdrowe i zawierają szkodliwe dla organizmu substancje.

Wyemitowany 11 września program “Uwaga” zniweczył starania i wysiłek tysięcy hodowców, producentów mleka i przetwórców i przekreślił nieuczciwymi informacjami i materiałami jakość i pozycję polskich wyrobów mleczarskich. Jako Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska Izba Mleka jesteśmy oburzeni, zasmuceni i zniesmaczeni tendencyjnością prezentowanego w TVN programu, jego szkodliwością w rozwijaniu konsumpcji rodzimej żywności i jego pogardliwością dla wysiłku tysięcy rolników, hodowców, producentów mleka, przetwórców. Naszym zdaniem dziennikarstwo powinno być rzetelne, uczciwe, wolne od manipulacji, przekłamań i tendencyjności.

Z poważaniemAgnieszka Maliszewska Sekretarz Zarządu Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka
oraz Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.