Branża mięsna w kwestii ASF

Prezes UPEMI Wiesław Różański w imieniu polskich rolników złożył na ręce Ministra Rolnictwa postulaty dotyczące wirusa ASF, podkreślając jednocześnie, że polska żywność jest bezpieczna, a wirus nie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu.

W imieniu Polskich Rolników Unia Pracodawców i Producentów Przemysłu Mięsnego zgłasza wnioski dotyczące:
  • uruchomienia dopłat interwencyjnych do sprzedawanych przez nich tuczników w wysokości 100 zł do każdej sztuki przez okres 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2014 roku
  • czasowego wstrzymania importu prosiąt i warchlaków
Ponadto Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego proponuje:
  • podjęcie wszelkich działań prawnych i dyplomatycznych w celu umożliwienia eksportu produktów wyprodukowanych przed 17 02 2014 roku
  • wystosowanie pisma urzędowego przez Ministerstwo Rolnictwa do Unii Celnej w sprawie wznowienia eksportu wędlin i wyrobów przetworzonych (ASF nie dotyczy tych produktów ze względu na utrwalanie metodą pow. 80 st. C)
  • wystąpienie polskiego rządu do Unii Europejskiej o uruchomienie mechanizmu prywatnego składowania mięsa
  • podjęcie działań w celu uruchomienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji dla kredytów kupieckich zaciąganych na rzecz prywatnego składowania
  • wystąpienie do Unii Europejskiej w celu uruchomienia dopłat do eksportu
Jako reprezentanci branży rolno-spożywczej podkreślamy, że polska żywność (w tym mięso wieprzowe i jego przetwory) jest w pełni bezpieczna, a jej wytwarzanie jest stale kontrolowane na każdym etapie produkcji. Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
UPEMI