Branża maszyn rolniczych

Czy branża maszyn i urządzeń rolniczych stoi na progu recesji? Niestety analizując dane zawarte w kolejnym raporcie CEMA Business Barometer można dojść do takich wniosków.

Czym jest CEMA Business Barometer? To cykliczne miesięczne badanie, które prowadzone jest od sześciu lat. Obejmuje firmy branży maszyn i urządzeń rolniczych działające na 9 głównych rynkach Europy Zachodniej. Jego podstawowym celem jest uzyskanie informacji na temat bieżącej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, stanu zamówień, rozwoju obrotów, oczekiwań co do obrotów w przyszłości, planów produkcyjnych i planów dotyczących zatrudnienia.
Kolejny już raport opublikowany w czerwcu wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, który został zapoczątkowany cztery miesiące wcześniej. Po raz pierwszy od 2010 roku występuje przewaga negatywnych ocen dotyczących sytuacji w biznesie. Jako korzystną ocenia ją 26% respondentów, niekorzystną – 32%. Jeszcze dwa miesiące wcześniej, bo w kwietniu br. oceny były niemal dokładnie odwrotne. 
Obecnie jedynie firmy zlokalizowane w Niemczech, dały pozytywne opinie w tym zakresie, pomimo słabszej tendencji na rynku krajowym.
 
AT na podstawie PIGMiUR