Brakuje 200 mln zł dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczną suszę rolników już wkrótce będzie wypłacana. Biorąc jednak pod uwagę ilość wniosków i kwotę, na jaką wszystkie wnioski opiewają, w budżecie na wsparcie zabraknie ok. 200 mln złotych…

Rada Ministrów wraz z końcem sierpnia 2015 r. przyjęła program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w 2015 r. spowodowane przez suszę i zgodnie z którym do końca września rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie państwa na ten cel wynosi ok. 450 milionów złotych.

W zakończonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa naborze rolnicy, którzy ponieśli straty, złożyli 166,5 tys. wniosków, na kwotę według przewidzianych stawek 649,4 mln zł. Zabraknie więc ok. 200 mln złotych, aby pokryć wszystkie straty zgłoszone przez poszkodowanych rolników. Dlatego też w ubiegłym tygodniu zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Premier RP Ewy Kopacz o przeznaczenie dodatkowych 200 mln zł, aby wszyscy rolnicy otrzymali pomoc w pełnej wysokości.

Renata Struzik, źródło: KRIR