Brak świadectwa homologacji uniemożliwia rozliczenie zakupionego w ramach PROW sprzętu rolniczego

fot. K. Drozd

Od połowy kwietnia 2021 roku w pismach wysyłanych przez pracowników ARiMR pojawiają się żądania dotyczące dostarczenia przez rolników dokumentów w postaci świadectwa homologacji WE (na pojazdy kategorii S wymienne urządzenia ciągnięte) lub dowodu rejestracyjnego na zakupione w ramach PROW 2014-2020 wozy asenizacyjne. Brak powyższych dokumentów obecnie wstrzymuje wypłatę środków dla beneficjentów na etapie rozpatrywania wniosku o płatność przez Agencję.

Z informacji uzyskanych od pracowników ARiMR wynika, że Agencja została zobligowana do takiego działania przez Ministerstwo Infrastruktury. Jednocześnie należy zaznaczyć, że producenci maszyn w większości nie posiadają ww. dokumentów, a problem ich braku bezpośrednio „spada” na rolników. Problem braku dokumentów w postaci świadectwa homologacji WE (na pojazdy kategorii S wymienne urządzenia ciągnięte) lub dowodu rejestracyjnego dotyczy też innych maszyn np. rozrzutników obornika, przyczep zbierających itp.

– Niezależnie od aktualnego stanu prawnego o powstaniu obowiązku posiadania świadectwa homologacji WE lub dowodu rejestracyjnego na produkowane wozy asenizacyjne i inne, wprowadzonego przez UE w 2013 roku nie poinformowano rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności inwestycyjnej tj. w momencie zakupu wozu asenizacyjnego, rozrzutnika obornika, czy też przyczepy zbierającej rolnicy nie byli świadomi tego, że do wniosku o płatność będą wymagane świadectwa homologacji – mówi Sławomir Błażejczyk, dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dlatego zdaniem izby rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powinno  doprowadzić do tego, aby rolnicy którzy znaleźli się w takiej sytuacji mieli możliwość rozliczenia się z zakupionego sprzętu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności