Brak porozumienia politycznego dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

fot. K. Drozd

Reprezentujące największe europejskie organizacje rolnicze- Copa – Cogeca  są głęboko rozczarowane stanem dyskusji na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej  po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w czasie tury negocjacji trójstronnych, którą wszystkie zainteresowane strony uznały za kluczową.

Zdaniem Copa – Cogeca ta porażka była jednak przewidywalna ze względu na słabość i ograniczone zrozumienie komisarza ds. rolnictwa dla realiów panujących w sektorze rolnym w UE.

W piśmie wysłanym 28 maja do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Copa i Cogeca zaapelowały o to, by Komisja odegrała rolę uczciwego pośrednika, który ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia. Jak podkreśla Copa – Cogeca europejscy negocjatorzy muszą wziąć się w ryzy i stanąć na wysokości zadania przyjmując kompromis, który w równej mierze zabezpieczy wyniki gospodarcze i środowiskowe.

– Od wspólnej polityki rolnej zależy też wsparcie dla milionów rolników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, naszą strategiczną niezależność oraz zrównoważony rozwój naszego terytorium. Czy zdajemy sobie w pełni sprawę o co toczy się gra dzisiaj w Brukseli? Zwłaszcza po tym, jak udało nam się zabezpieczyć łańcuch dostaw żywności mimo pandemii Covid-19? Nie możemy brać naszej odporności za pewnik – mówi Jean Baptiste Boucher, dyrektor ds. komunikacji Copa – Cogeca.

Aktualna WPR nakłada poważne wymagania środowiskowe na rolników i ich spółdzielnie. Rozszerzona warunkowość, zaproponowane ekoprogramy oraz środki środowiskowe i klimatyczne w filarze II będą wymagać od rolników dodatkowego, intensywniejszego wysiłku, który znacznie przewyższy starania rolników z innych części świata. To przecież rolnicy działają w terenie i jako pierwsi odczuwają skutki zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Rolnicy od lat dążą do większej zrównoważoności oraz robią coraz więcej na rzecz środowiska i klimatu.

– Zależy nam na WPR i na jej skuteczności. Wbrew twierdzeniom niektórych organizacji pozarządowych, których noga nigdy nie postała w gospodarstwie, reforma ta nie jest pseudoekologizacją – będzie ona poważnym wyzwaniem zarówno dla małych jak i dla dużych gospodarstw – dodaje Boucher

Według Copa – Cogeca Rada, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komisja powinni uwierzyć, że rolnicy dołożą wszelkich starań. Najważniejsze elementy pozwalające na osiągnięcie porozumienia już zostały przedstawione.

– Naprawdę liczymy, że Komisja ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia. Liczymy również, że Parlament Europejski i Rada po latach negocjacji szybko przyjmą pakiet reformy. Im szybciej zostanie osiągnięte porozumienie, tym szybciej będziemy mogli skupić się na konkretnych działaniach w terenie – podsumowuje dyrektor Boucher.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności