Brak kapusty w wykazie warzyw objętych wsparciem kryzysowym

Fot. J. Klepacz-Baniak

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym.

Agencja Rynku Rolnego począwszy od  30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016r. uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

W wykazie upraw warzyw objętych wsparciem nie ma kapusty. W minionym naborze rolnicy mogli składać wnioski na to warzywo. Obecnie sytuacja, szczególnie na rynku warzyw jest dramatyczna . Rolnicy maja problem ze zbytem. Cen, jaką rolnicy otrzymują jest niska, poniżej kosztów produkcji – np. za kilogram kapusty otrzymują 10 groszy. W związku powyższym proszę o interwencję, aby w wykazie owoców i warzyw objętych wsparciem znalazła się kapusta – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Źródło: IRWŁ