Bliżej pszczół

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych  organizuje czwartą już edycję ogólnopolskiego konkursu “Bliżej pszczół”.

Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości.

Ponadto, jak podkreślają organizatorzy zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter testu wiedzy na temat pszczół miodnych. Termin złaszeń do udziału w konkursie upływa 23 grudnia 2019 roku. Na uczniów szkół podstawowych , którzy wykażą się największą wiedza na temat pszczół czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dodatkowo jeszcze dla ich kolegów ze szkól ponadpodstawowych  indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: KUL