Bliżej Funduszy Europejskich

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była gospodarzem spotkania „Bliżej Funduszy Europejskich” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, odbywającego się w ramach cyklu spotkań regionalnych obejmujących wszystkie województwa.

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Realizacja Programu pochłonie ponad 5,4 mld euro, z czego ponad 2 mln euro przeznaczonych zostanie na wsparcie osób młodych.

Głównym zadaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest wsparcie: osób niepełnosprawnych, podmiotów ekonomii społecznych oraz pomoc na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”. Programowe zasoby finansowe inwestowane są w ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

W regionalnych spotkaniach uczestniczą: instytucje zaangażowanie we wdrażanie Projektu, podmioty realizujące projekty, beneficjenci pozakonkursowi m.in.: Ochotnicze Hufce Pracy, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Bank Gospodarstwa Krajobrazowego oraz potencjalni projektodawcy.

W województwie łódzkim w ramach działania programu wsparcie uzyskało: 1441 osób w wieku 15-29 lat ( w tym 81 osób niepełnosprawnych) 89 przedstawicieli tworzących i prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3, 840 więźniów oraz udzielono 12 pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w regionie łódzkim realizowany jest przy współpracy m.in. Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, które podczas spotkania zaprezentowały rezultaty swoich działań.

Źródło: Urząd Wojewódzki w Łodzi