Bliżej energii jądrowej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i francuska firma EDF S.A. podpisały memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej. Współpraca ma na celu zbadanie wykonalności rozwoju reaktorów w technologii EPR oraz możliwości partnerstwa przemysłowego przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Wstępne prace studyjne obu stron dotyczyć będą możliwości rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR w Polsce i wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do 2020 roku. Firmy podejmą też rozmowy w celu określenia warunków partnerstwa przemysłowego w zakresie budowy elektrowni jądrowych w technologii EPR w Polsce.

Reaktor EPR (European Pressurized Reactor) to nowoczesny reaktor jądrowy 3-ciej generacji, konstrukcji francuskiej firmy AREVA. Technologia ta jest pochodną modelu reaktorów wodnych ciśnieniowych, obecnie eksploatowanych przez EDF. Oferuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniony przez cztery współistniejące systemy zabezpieczeń, efektywniejsze wykorzystanie paliwa i lepszą ochronę środowiska, dzięki znaczącej redukcji ciekłych i gazowych odpadów radioaktywnych oraz mniejszej o 30 proc. wielkości pozostałych odpadów radioaktywnych.

Memorandum nie ogranicza możliwości współpracy PGE z innymi firmami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

PGE rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy ok. 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego bloku mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata.

Nie ma jeszcze oficjalnej decyzji co do lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Może to być Polska północno-wschodnia, gdzie infrastruktura energetyczna jest niedoinwestowana. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją pierwszej elektrowni jądrowej jest Żarnowiec. Taki obiekt może też stanąć w miejscu, gdzie rozbudowany jest system przesyłowy. Na przykład w miejscu elektrowni węglowej. Zmieniłoby się tylko paliwo.