Biopaliwa są potrzebne

Copa i Cogeca odrzuciły 30 listopada  w Brukseli plany Komisji Europejskiej dotyczące obcięcia o prawie połowę celów dla konwencjonalnych biopaliw w sektorze transportu do 2030 r., ostrzegając, że ograniczy to możliwości Unii związane z osiągnięciem celów w zakresie klimatu i energii i ograniczeniem emisyjności transportu.

Zdaniem Copa – Cogeca plany Komisji dotyczące znacznego ograniczenia udziału biopaliw w transporcie z 7% w 2021 r. do 3,8% w 2030 r. i umożliwienia państwom członkowskim przyjęcia własnych, niższych celów, są absolutnie nie do przyjęcia.

Plany te znalazły się we wniosku w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych. Są jednak, jak zaznacza Copa – Cogeca,  niewykonalne, gdyż tego typu paliwa stanowią jedyną prawdziwą długoterminową alternatywę dla paliw kopalnych, które są dużo bardziej szkodliwe dla środowiska niż biopaliwa konwencjonalne. Bez nich UE nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów w zakresie energii i klimatu.

Decyzja ta wpłynie również negatywnie na unijne rynki rolne, głównie w branży roślin oleistych, a także uderzy we wspólnotową produkcję wysokobiałkowych współproduktów wykorzystywanych w paszach. Jedynie część rzepaku, pszenicy, kukurydzy i buraka cukrowego używana jest do produkcji biodiesela lub bioetanolu. Reszta jest przetwarzana na pasze. Biopaliwa stanowią dodatkowy rynek zbytu dla rolników oraz alternatywne źródło dochodów, co ma szczególne znaczenie, zwłaszcza wobec nadwyżki zbóż na rynku. Popieramy plany związane ze stopniowym wdrażaniem biopaliw zaawansowanych, których produkcja jeszcze raczkuje. Należy je promować, by mogły zastąpić paliwa kopalne. Sprzeciwiamy się jednak planom Komisji dotyczącym zastąpienia biopaliw konwencjonalnych biopaliwami zaawansowanymi. Zarówno konwencjonalne jak i zaawansowane biopaliwa stanowią część rozwiązania i pozwolą stworzyć bardziej przyjazny klimatowi sektor transportu, a także zrównoważony sektor rolny oraz pobudzą wzrost i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich w UE – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca