Biopaliwa konwencjonalne są ważne

Copa – Cogeca przeciwstawia się planom wycofania konwencjonalnych biopaliw po 2020 i ostrzega, że doprowadziłoby to do zwiększenia zużycia paliw kopalnianych oraz poziomu emisji i straty cennego składnika pasz zwierzęcych. Stanowisko to jest odpowiedzą na plany reformy unijnej dyrektywy, które mają zostać opublikowane 30 listopada.

Komisja planuje do 2030 znacząco obniżyć udział konwencjonalnych biopaliw w paliwie transportowym. Zamierza też od 2021 zwiększać cel dla biopaliw zaawansowanych. Jest to jednak nierealistyczne, gdyż biopaliwa zaawansowane są w bardzo wczesnej fazie rozwoju i nie nadają się jeszcze do wprowadzenia na rynek – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Jego zdaniem zmniejszenie celu wiązałoby się również z ryzykiem, gdyż pomagają one UE zmniejszać deficyt białkowy w produkcji paszy zwierzęcej, bo jedynie część upraw rzepaku, pszenicy, kukurydzy i buraka cukrowego używana jest do produkcji biodiesela lub bioetanolu. Reszta jest przetwarzana  na pasze.  Jak zaznacza Pesonen, krok ten utrudniłby też spełnienie unijnych celów klimatycznych i dekarbonizacje sektora transportowego.

W ocenie Copa – Cogeca  sprzedaż biopaliw pozwala rolnikom na zróżnicowanie produkcji i stanowi alternatywne źródło dochodów, pozwalające na wytwarzanie wysokiej jakości żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie, co jest szczególnie ważne teraz, kiedy ceny zbóż są tak niskie, a na rynku są nadwyżki. W ciągu ostatnich 3 lat ceny na rynkach zbóż spadły o 40%, co pokazuje, że nie istnieje korelacja z unijną polityka wobec biopaliw pierwszej generacji.

Zakończenie unijnego wsparcia biopaliw konwencjonalnych spowoduje spadek produkcji rzepaku ze względu na spadek zapotrzebowania na rynku.  Biopaliwa konwencjonalne pomagają też zredukować niestabilność cen na rynkach towarowych i zmniejszać użycie paliw kopalnianych, które są bardziej szkodliwe dla środowiska, niż biopaliwa konwencjonalne – dodaje Pesonen.

Dlatego Copa – Cogeca  apeluje o utrzymanie konwencjonalnych biopaliw na poziomie 7% do 2030 w celu zrealizowania naszych celów klimatycznych oraz w celu utrzymania wzrostu i zatrudnienia na terenach wiejskich w UE.

Źródło: Copa – Cogeca