fbpx

Biopaliwa – ekologiczna alternatywa dla rolników

Rosnące zapotrzebowanie na paliwa, przy jednocześnie kurczących się zasobach naturalnych, powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. To nowa szansa na inwestycje w polskim rolnictwie. Zainteresowanie producentów rolnych powinno wzbudzić przede wszystkim finansowanie z funduszy unijnych inwestycji w technologie wytwarzania biokomponentów, biogazu i energii z biomasy.

Podczas spotkań w ramach projektu promującego ideę Rolniczych Centrów Energetycznych, rolnicy otrzymają doradztwo oraz wiedzę na temat stosowanych technologii produkcji i zwiększenia wartości wytwarzanych produktów w ramach działania 123 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W Polsce rynek biopaliw (ciekłych i stałych) to wciąż kwestia niedalekiej przyszłości – obecnie mają one niewielki udział w strukturze zużycia energii. Problem z uruchomieniem obrotu ekologicznymi”” paliwami wpływa na działalność nie tylko pojedynczych firm, ale i całej gospodarki – a zwłaszcza sektora rolnego. Tymczasem rozwój rynku biopaliwowego od wielu lat wspiera Unia Europejska zakładając, że może on pozytywnie wpłynąć na całą gospodarkę wspólnotową. Dyrektywy i dopłaty unijne dla producentów biokomponentów oraz producentów surowców do ich wytwarzania mają dwa podstawowe cele. Pierwszy – to lepsze wykorzystanie potencjału rolniczego Unii oraz aktywizacja obszarów wiejskich, które szczególnie w polskich realiach ma istotne znaczenie. Drugi cel – uruchomienia i rozwoju rynku biopaliwowego – związany jest z coraz pilniejszą potrzebą dywersyfikacji źródeł energii.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W ramach PROW na lata 2007 – 2013 proponowany jest szereg działań na rzecz modernizacji polskiego rolnictwa i poprawy jego opłacalności. Jednym z priorytetów programu jest wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. W ramach tej osi priorytetowej wyodrębniono Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach Działania 123, program wspiera projekty dotyczące przetwórstwa produktów rolnych drogą modernizacji istniejących zakładów i nowych inwestycji. Zachęcenie potencjalnych beneficjentów do wykorzystania środków w ramach Działania 123 skutkować będzie obniżką kosztów produkcji oraz wzrostem jej wartości. Doinwestowanie nowoczesnej produkcji rolnej ułatwi jej skuteczne konkurowanie oraz poprawi jakość w odniesieniu zarówno do obowiązujących, jak i nowych standardów.

Wsparcie produkcji rolniczej na cele energetyczne to szansa dla polskiego rolnictwa na rozwój i wzrost dochodowości oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału. Technologie produkcji biokomponentów, biogazu oraz energii z biomasy podnoszą wartość produkcji rolnej oraz sprzyjają większej aktywizacji obszarów wiejskich. Projekt adresowany jest do rolników indywidualnych oraz grup producentów rolnych. Celem projektu jest zainteresowanie tych grup tworzeniem Rolniczych Kompleksów Energetycznych, na bazie których istnieją prawne możliwości i ekonomiczne przesłanki budowy suszarni i tłoczni ziaren rzepaku oraz rolniczych biogazowni, wytwarzania oleju rzepakowego i biopaliw na potrzeby własne producentów rolnych, zakładania plantacji roślin energetycznych czy też modernizacji systemu ogrzewania – instalacje kotłów na biomasę.

Potencjalni beneficjenci Działania 123 to zarówno rolnicy indywidualni, jak i grupy producentów rolnych. Projekt ma na celu zainteresowanie potencjalnych beneficjentów Działania 123 nowymi rozwiązaniami do zastosowania w celu zwiększenia wartości produkcji rolnej. Spotkania informacyjne w ramach projektu będą źródłem wiadomości na temat możliwości dofinansowania inwestycji w nowe technologie. Przekazana wiedza merytoryczna ułatwi upowszechnienie technologii produkcji biogazu, biomasy i komponentów do biopaliw.

Projekt adresowany jest do doradców rolników oraz do samych zainteresowanych. Doradcy będą mogli skorzystać z dwudniowych szkoleń przybliżających im zagadnienia związane z nowymi technologiami wytwarzania biokomponentów i ekologicznej energii. Spotkania dostarczą im wiedzy na temat finansowania inwestycji, co umożliwi im pełnienie roli doradcy terenowego dla rolników. Rolnicy, wyrażający zainteresowanie inwestycjami w ramach Działania 123, zaproszeni są na spotkania informacyjne na temat sposobów zagospodarowania odpadów powstających w trakcie produkcji, pozyskają również wiedzę na temat finansowania inwestycji i kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Wśród beneficjentów będzie dystrybuowana broszura informacyjna, szeroko prezentująca tematykę biopaliw i prezentująca wieloaspektowo zagadnienie rolniczych centrów energetycznych.

Od kwietnia działa także Infolinia pod numerem 0 804 401707. Dyżury ekspertów w dniach 02,09,16,23 i 30 maja.

Projektem są objęte cztery województwa: dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie i wielkopolskie. Jego realizacja potrwa do końca maja 2008 roku.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wdrażany jest przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Estry Sp. z o.o. oraz Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie.

opr. MS/Wrrp.pl

McHale - baner
Danko baner marzec 2024
Bayer - baner
Advertisement

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.