Biokomponenty i biopaliwa po nowemu

W dniu 9 maja 2014 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457).

Powyższe przepisy dotyczą w szczególności zagadnień związanych z:

– ustanowieniem nowej definicji wytwórcy – zgodnie z nową regulacją wytwórca to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;

– wprowadzeniem definicji podmiotu sprowadzającego, tj. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wykonującego działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie;
– wskazaniem Prezesa ARR jako organu rejestrowego właściwego do prowadzenia rejestru podmiotów sprowadzających;

– ustaleniem nowych zasad dokonywania wpisów w rejestrze wytwórców obejmujących m.in. dołączanie do wniosku o wpis do rejestru wytwórców dodatkowego oświadczenia o niekaralności podmiotu, a także wystawianie przez Prezesa ARR zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zamiast dotychczasowego obowiązku wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

W najbliższym czasie na stronie internetowej ARR, w dziale Pozostałe działania, Biokomponenty i biopaliwa ciekłe, opublikowane zostaną warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników, wytwórców, podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem wraz z formularzem wniosku o wpis do rejestru oraz wzorami oświadczeń, a także formularz sprawozdania rocznego.

http://www.cenyrolnicze.pl/rynki-rolne/116-zboza/4016-05-05-2014-ceny-zboz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności