Biogazownia w każdej gminie

Polska szuka inwestorów do produkcji biogazu. Zainteresowanie zagranicznych inwestorów rozwojem technologii biogazowych w Polsce to cel polskiego udziału w międzynarodowych targach branżowych BioGas World w Berlinie (21 – 25 lutego). Polska jest w tym roku krajem partnerskim targów.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje niespełna 200 biogazowni, podczas gdy np. w Niemczech aż 7 tysięcy. Podczas inauguracji targów przyznano, że Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w sferze rozwoju energetyki opartej o źródła odnawialne. Dotyczy to również produkcji i wykorzystania biogazu.

Polski rząd zakłada jednak, że do 2020 r. w każdej gminie rolniczej powstanie biogazownia, korzystająca z rolniczej biomasy. Według szacunków ministerstwa rolnictwa realnie dostępny potencjał surowcowy, czyli produkty uboczne rolnictwa oraz odpady przemysłu rolno-spożywczego, umożliwiłby wytwarzanie w Polsce 1,7 mld m sześc. biogazu rocznie, co mogłoby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz.

Udział w targach BioGas World ma pomóc w nawiązaniu współpracy między polskimi inwestorami, przedsiębiorcami, gminami i wyspecjalizowanymi organizacjami w branży biogazowej a doświadczonymi inwestorami z Niemiec i innych krajów europejskich.
Podczas gdy w Niemczech na rynku zbytu można już obserwować w niektórych regionach stagnację i oprócz inwestycji w nowe instalacje coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać bardzo interesujący obszar, który jest określany jako repowering” starych instalacji, to w krajach wschodnioeuropejskich biogaz stanowi nadal jeszcze nową dziedzinę z dużymi perspektywami rozwoju.
Szczególnie Polska jest uważana za kraj, w którym technologia biogazowa będzie w przyszłości odgrywała znaczącą rolę. Rząd i inwestorzy zapalili już tutaj zielone światło.

Międzynarodowe targi specjalistyczne BioGasWorld będą odbywały się od 2012 r. co 2 lata w ramach trio targowego wspólnie z tradycyjnymi targami SolarEnergy i bautec na terenach targowych w Berlinie. W ciągu pięciu dni targowych berlińskie tereny targowe odwiedzi około 70.000 gości z całego świata, jak oczekują organizatorzy, a na targach BioGas World prezentuje się około 100 wystawców.