Bilans wodny na nowych zasadach

Bilans wodny na nowych zasadach

Resort rolnictwa przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb wynika z potrzeby dostosowania tych wartości do rzeczywistych poziomów, jakie obecnie występują, co jest efektem zmian klimatycznych.

– W ostatnich dwudziestu latach występuje znaczne przyśpieszenie rozpoczęcia okresu wegetacyjnego o około 10 dni, a w 2018 r. poszczególne fazy rozwojowe następowały nawet o 2-3 tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych. Skrócenie okresu trwania poszczególnych faz powoduje, że rośliny gorzej plonują w porównaniu do roślin, u których dłużej trwają fazy rozwojowe, co przy dużych niedoborach wody skutkuje znacznym obniżeniem plonów wśród wielu roślin uprawnych. W związku z tym, dotychczasowe wartości progowe KBW w prowadzonym systemie monitoringu suszy rolniczej okazały się nieadekwatne do występujących ekstremalnych warunków pogodowych. Należy zatem dokonać stosownych zmian dotyczących KBW, aby możliwa była jak najbardziej rzetelna ocena przyczyn i skutków związanych z niedoborem wody. Takie podejście jest istotnym argumentem, aby uwzględnić zachodzące zmiany klimatyczne, przejawiające się znacznie szybszym wystąpieniem zapotrzebowania na wodę przez rośliny w poszczególnych dekadach okresu wegetacyjnego w porównaniu do sytuacji występującej w wcześniejszych latach – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyznaczone w projekcie rozporządzenia KBW zdecydowanie precyzyjniej określają wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin. Nowe wartości KBW uwzględniają w sposób bardziej dokładny uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę, zmieniające się w zależności od faz rozwojowych roślin, które ostatnio występują coraz wcześniej. Jak zaznacza DIR, takie podejście sprawi, że wartości KBW będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym.

Źródło: DIR