W Unii Europejskiej zużywa się na potrzeby paszowe 83 mln ton surowego białka rocznie

Komisja Europejska opublikowała 25 listopada ostateczny bilans białka paszowego Unii Europejskiej (jeszcze z Wielką  Brytanią) na rok gospodarczy 2019/20.

Całkowite zużycie paszy wyniosło 83 mln ton surowego białka, z czego 65 mln ton pochodzi z UE. 45% białka pochodzi z paszy objętościowej, 25% ze śruty oleistej, a 22% z upraw, głównie zbóż. Wskaźnik samowystarczalności wzrósł do prawie 79%, wraz z większą dostępnością paszy objętościowej. Jednak nie osiągnął on średniej z pięciu lat, także ze względu na mniejszą dostępność rzepaku w UE.

Z raportu KE wynika, że całkowite zużycie paszy w UE-27 jest niższe o około 10 milionów ton surowego białka. Co ważniejsze, samowystarczalność jest niższa o 1,5% ze względu na wyższy udział paszy objętościowej w paszach w Wielkiej Brytanii.

Eksperci Komisji Europejskiej prognozują w bieżącym roku gospodarczym niższy popyt na mieszanki paszowe, co znajduje odzwierciedlenie w niższym popycie na zboża i śruty oleiste. W przypadku paszy objętościowej przewiduje się 6,5-procentowy wzrost kukurydzy na kiszonkę i 4,6% roślin strączkowych na paszę, a całkowite zużycie paszy szacuje się na 73 miliony ton surowego białka, z czego 76% pochodzi z UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności