Bijemy rekordy w liczbie zebranych opakowań po ŚOR

System Zbiórki Opakowań PSOR święci triumfy. W zeszłym roku zebrano rekordową liczbę opakowań. I nie dość, że rolnicy oddają opakowania, to jeszcze wiedzą, jak je do zbiórki przygotować.

Ostatnio coraz częściej wspomina się o bezpieczeństwie środowiska i pracy w rolnictwie. Jednym z zagadnień, które sa również poruszane, jest odpowiednie zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin. Coraz więcej rolników wie, że zużytych opakowania nie można wyrzucać. Należy je oddać z powrotem do sklepu.

2014 rok był rekordowy pod względem zbiórki opakowań po ŚOR. Branża środków ochrony roślin zebrała blisko 1,9 mln kg opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, jest to tyle, ile waży 400 słoni albo 200 autokarów.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin obowiązek zbiórki i zagospodarowania opakowań. Dzięki Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR, już od ponad 11 lat, użytkownicy środków ochrony roślin mogą wypełniać ten prawny obowiązek w sposób prosty, bezpłatny i bezpieczny dla środowiska.
Z każdym rokiem masa zebranych opakowań rośnie. W 2014 roku odebrano od użytkowników łącznie 1 875 ton opakowań, co oznacza wzrost o 133 tony w porównaniu do 2013 roku.

 – System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwa sprawny i kontrolowany proces odbioru opakowań po środkach ochrony roślin i innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Warto podkreślić, że Polska od kilku lat jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o efektywność zbiórki tego rodzaju odpadów. Korzystanie ze sprawdzonej metody zarządzania odpadami opakowaniowymi pozwala działać odpowiedzialnie i dbać o środowisko naturalne – tłumaczy Anna Tuleja, dyrektor PSOR.

Koszty funkcjonowania systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy.
Użytkownicy i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. – W roku 2014 firmy uczestniczące w systemie PSOR przeznaczyły łącznie blisko 6 mln zł na zbiórkę i edukację w temacie zbierania opakowań – wyjasnia Aleksandra Mrowiec z PSOR.

Opakowania po wykorzystanym środku należy odpowiednio przygotować. Powinny być one czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Takie postępowanie zapewnia bezpieczeństwo zbiórki na każdym etapie, aż do momentu właściwego przetworzenia odpadu.

Odpowiednio przygotowane opakowania należy oddać w punkcie sprzedaży. W ramach systemu, zbiórkę prowadzi kilka tysięcy punktów sprzedaży. Sprzedawcy otrzymują specjalne worki
do zbierania opakowań oraz materiały informacyjne dotyczące zbiórki. Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje zgodnie z prawem i wymogami środowiskowymi.

Równolegle do zbiórki opakowań PSOR prowadzi w imieniu firm wprowadzających, kampanię edukacyjną skierowaną do sprzedawców i użytkowników pod hasłem „Liczy się każde opakowanie” – Nasze działania budują świadomość użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin odnośnie właściwego postępowania z opakowaniami. Edukacja wpływa na wzrost liczby odbieranych opakowań – dodaje Aleksandra Mrowiec.

Renata Struzik, za: PSOR