Bieżące informacje o rolnictwie na świecie

Zbiory zbóż na świecieZbiory zbóż w Unii EuropejskiejPrzewidywany spadek cen pszenicyWzrost zbiorów pszenicy w AustriiPogłowie bydła, świń i drobiu na WęgrzechRosnący popyt na polski drób


Zbiory zbóż na świecie

Zbiory zbóż na świecie (mln ton)

Wyszczególnienie

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

Pszenica

Zbiory

556

628

620

590

601

Spożycie

594

616

624

629

612

Spożycie

128

140

137

118

107

Kukurydza

Zbiory

628

713

695

695

766

Spożycie

647

686

700

720

765

Spożycie

104

132

127

102

103

Zboża ogółem

Zbiory

1481

1694

1602

1565

1655

Spożycie

1543

1601

1615

1623

1669

Spożycie

281

329

316

258

244Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

Specjaliści z europejskiego stowarzyszenia handlu zbożem (Coceral) szacują, że zbiory ziarna w 27 krajach Unii Europejskiej wyniosły 251,44 mln ton, czyli blisko o 8 mln ton mniej niż rok wcześniej. Główną przyczyną tego spadku była niekorzystna pogoda. Powierzchnia uprawy zbóż niemal nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. W największym stopniu spadły zbiory pszenicy i kukurydzy. Zbiory pszenicy miękkiej zmniejszyły się ze 117 mln ton do 111,601 mln ton, a kukurydzy – z 50,59 mln ton do 44,83 mln ton. Natomiast zbiory jęczmienia wzrosły z 56,24 mln ton do 56,96 mln ton. Nieznacznie zwiększyły się też zbiory żyta, owsa i pszenżyta.
Natomiast według oceny stowarzyszenia rolników COPA-COGECA, zbiory zbóż w Unii Europejskiej wyniosły w bieżącym roku 244,4 mln ton. Szacunki te, podobnie jak poprzednio cytowane, zakładają spadek zbiorów pszenicy i kukurydzy, a także sorgo.

(Agra Europe 2007, nr 2278, s. M/6, s. M/7)
W.M.


Przewidywany spadek cen pszenicy

Zbiory pszenicy na świecie w bieżącym roku były niskie. Według amerykańskich szacunków (ministerstwo rolnictwa USA), niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że spadły one do 606,2 mln ton, a według International Grains Council – do 601 mln ton. W efekcie znacznie wzrosła cena tego ziarna. W bieżącym roku zwiększyła się ona o 78%. W związku z tym rolnicy zwiększają areał uprawy pszenicy. W USA powierzchnia jej uprawy w 2008 r. będzie o 3,3% większa niż w 2007 r. Światowe zbiory pszenicy w przyszłym roku zwiększą się o 4,1% i osiągną 641 mln ton. Specjaliści oceniają, że w związku tym w lipcu 2008 r. cena pszenicy będzie o 50% mniejsza niż obecnie.

(Agra Europe 2007, nr 2278, s. M/5)
W.M.


Wzrost zbiorów pszenicy w Austrii

Zbiory pszenicy w Austrii w 2007 r. wyniosły 1,2 mln ton, czyli były o 3,4% większe niż w 2006 r. Na eksport zostanie przeznaczone 400 tys. ton pszenicy.

(Agra Europe 2007, nr 2277, s. M/4)
W.M.


Pogłowie bydła, świń i drobiu na Węgrzech

Pogłowie świń na Węgrzech wzrosło z 4,07 mln sztuk w 2006 r. do 4,12 mln sztuk w bieżącym roku. W tym samym czasie pogłowie bydła zwiększyło się z 705 tys. do 716 tys. sztuk. Jednocześnie liczebność kur spadła z 37,46 mln do 35,08 mln sztuk, liczebność gęsi – z 3,11 mln do 2,49 mln sztuk, a kaczek – z 3,53 mln do 3,23 mln sztuk. Natomiast liczebność indyków zwiększyła się z 4,13 mln do 4,56 mln sztuk.

(Agra Europe 2007, nr 2278, s. M/10)
W.M.


Rosnący popyt na polski drób

Od stycznia do lipca bieżącego roku z Polski wyeksportowano o 1/5 więcej drobiu niż w ubiegłym roku. Odbiorcami drobiu były przede wszystkim inne kraje europejskie oraz azjatyckie. Polski drób jest konkurencyjny ze względu na niską cenę, ale zaczyna się to powoli zmieniać. W grudniu 2006 r. cena polskiego drobiu stanowiła 59% średniej ceny drobiu w Unii Europejskiej. W lipcu 2007 r. wzrosła ona do 81% ceny unijnej.

(Agra Europe 2007, nr 2278, s. M/10)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka