Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wprowadzanie zakazu wolno wybiegowego chowu drobiu w NiemczechWpływ zmian klimatu na rolnictwoPlany przyspieszenia produkcji biopaliw we FrancjiBelgijscy ogrodnicy narzekają na rosnące koszty paliwZwalczanie pryszczycy

Wprowadzanie zakazu wolno wybiegowego chowu drobiu w Niemczech

Zakaz wolno wybiegowego chowu drobiu wprowadzono już w trzech landach w Niemczech. Są to Meklemburgia – Zachodnia Pomerania, Dolna Saksonia i Północna Nadrenia – Westfalia. Ma to chronić drób przed kontaktem z dzikim ptactwem, które może roznosić ptasią grypę. W miejscach, gdzie niemożliwe jest zamknięcie drobiu w kurnikach, nad wybiegami mogą być rozciągnięte ochronne siatki. Konieczne jest też zabezpieczenie paszy i wody, z których korzysta drób. Kara za zlekceważenie tych zaleceń wynosi 25 tys. euro. Mają one obowiązywać do końca listopada.

(Agra Europe 2005, nr 2174, s. N/4)
W.M.


Wpływ zmian klimatu na rolnictwo

Naukowcy oceniają, że w nadchodzących latach wielkość opadów na południu Europy zmniejszy się o 30%, a na północy wzrośnie o 5-10%. Dzięki temu pogorszą się warunki dla uprawy roślin i hodowli zwierząt na południu, a poprawią – na północy. Nawet gdyby istotnie zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych ilość wody dostępnej dla rolnictwa spadnie, aczkolwiek wzrośnie o 20% ryzyko powodzi w rejonie Alp. Średnia roczna temperatura będzie wzrastać o 0,1-0,4oC co 10 lat. W południowej Europie liczba dni z temperaturą powyżej 30oC wzrośnie z 30 notowanych obecnie do 70. Fale upałów będą kosztowne – w 2003 r. spowodowały one we Francji i we Włoszech straty w rolnictwie rzędu 4 mld euro. Zwiększą się plony zbóż na północy – niektórzy przewidują nawet wzrost o 20%, inni jednak uważają, że będzie on mniejszy. W rejonach takich, jak wschodnia Anglia powszechniejsza będzie uprawa słonecznika, a zmniejszy się areał uprawy buraków cukrowych. Ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej uważają, że Wspólna Polityka Rolna w jej obecnym kształcie nie jest dostatecznie elastyczna, aby skutecznie reagować na konsekwencje zmiany klimatu. Według Eurostat, obecnie rolnictwo odpowiada za emisję 10% ogółu wytwarzanych w Unii (25) gazów cieplarnianych. W latach 1994-99 jej poziom nie zmieniał się. Natomiast od 1999 do 2003 r. spadł o 6%. Wpłynęło na to zmniejszenie pogłowia bydła i owiec oraz spadek zużycia nawozów.

(Agra Europe 2005, nr 2174, s. EP/8)
W.M.


Plany przyspieszenia produkcji biopaliw we Francji

Francja zamierza przyspieszyć zwiększanie udziału biokomponentów w paliwach. Dotychczas planowano, że ich udział wyniesie 5,75% w 2010 r. Obecnie zakłada się, że nastąpi to w 2008 r. W 2010 r. udział ten ma wzrosnąć do 7%, a w 2015 r. – do 10%. Rząd zamierza zrewidować system podatkowy, tak aby zwiększyć produkcję biopaliw. Wprowadzone zostaną też subsydia pozwalające rolnikom obniżyć koszty produkcji związane z paliwami. Koszt paliw stanowi obecnie 15% kosztów produkcji, a ostatnie podwyżki ich cen wywołują protesty rolników.

(Agra Europe 2005, nr 2174, s. N/3)
W.M.


Belgijscy ogrodnicy narzekają na rosnące koszty paliw

Belgijskie stowarzyszenie rolników domaga się rządowej pomocy pozwalającej na zrekompensowanie rosnących kosztów paliw. Dotychczasowe działania rządu są niewystarczające, zwłaszcza w stosunku do gospodarstw prowadzących intensywną produkcję szklarniową. W stowarzyszeniu rolników opracowano plan koniecznych działań krótko terminowych oraz zmian strukturalnych pozwalających kontrolować wzrost cen paliw rolniczych.

(Agra Europe 2005, nr 2174, s. N/6)
W.M.


Zwalczanie pryszczycy

Komisja Europejska przekazała FAO 4,5 mln euro przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w krajach, z których choroba ta może trafić do Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim w Turcji, Iraku, Iranu, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Usprawnione zostanie działanie służb weterynaryjnych i ochrona granic.

(Agra Europe 2005, nr 2173, s. EP/7)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka