Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Przewidywany wzrost dochodów w rolnictwie nowych państw członkowskichRosnące zapasy zbóż w Unii Europejskiej Kontrowersje wokół roślin transgenicznych Spadek dochodów w rolnictwie duńskim Wzrost cen ziemi w Wielkiej Brytanii Ptasia grypa

Przewidywany wzrost dochodów w rolnictwie nowych państw członkowskich

Według raportu Komisji Europejskiej, dochody z rolnictwa w krajach, które ostatnio wstąpiły do Unii Europejskiej będą wzrastać w znacznym stopniu do 2012 r. Perspektywy rozwoju rolnictwa są dobre dla całej Unii, ale najkorzystniej kształtują się one w przypadku nowych członków Wspólnoty. W krajach tych w ciągu następnych ośmiu lat dochody w rolnictwie wzrosną o 50,4%. W porównaniu ze stanem z 2003 r. wzrost ten wyniesie 137%. Przyczyną wzrostu w głównej mierze będą dopłaty bezpośrednie. W 15 dawnych krajach Unii wzrost dochodów w rolnictwie wyniesie 4%, średnio w Unii osiągnie on więc 11,7%. Pewne problemy sprawiać będzie rynek zbóż, których zapasy znacznie wzrosły w 2004 r. Przewiduje się, że obecna korzystna sytuacja na rynku wołowiny, kiedy popyt przewyższa produkcję, utrzyma się do 2012 r. Produkcja i spożycie wieprzowiny, mięsa drobiu i mleka będzie rosnąć.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. EP/3)
W.M.


Rosnące zapasy zbóż w Unii Europejskiej

Ocenia się, że w bieżącym roku wydatki na interwencyjny skup zbóż będą osiem razy większe niż przewidywał budżet Unii, w którym oceniono je na 60 mln euro. Dotychczas wydano już 156 mln euro, a szacuje się, że w sumie wydatki osiągną 486 mln euro.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. EP/5)
W.M.


Kontrowersje wokół roślin transgenicznych

Komisja Europejska zadecydowała, że dozwolone będzie wykorzystywanie transgenicznej kukurydzy MON863 oraz Rondup Ready GA21 w produkcji artykułów żywnościowych. Nad kwestią tych zezwoleń dyskutowała w czerwcu grupa ekspertów, którzy jednak nie doszli do porozumienia. W lipcu kolejne kontrowersje wywołał raport dotyczący brytyjskich badań, które wykazały, że geny z transgenicznego rzepaku mogą przenieść się na rośliny dziko rosnące wokół pola. Występujący u transgenicznego rzepaku gen odporności na herbicyd wykryto u gorczycy polnej rosnącej w pobliżu.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. EP/3)
W.M.


Spadek dochodów w rolnictwie duńskim

W ubiegłym roku w rolnictwie duńskim zanotowano spadek dochodów we wszystkich dziedzinach produkcji z wyjątkiem chowu i hodowli świń. W produkcji mleczarskiej spadek dochodowości był przede wszystkim wynikiem niskich cen mleka. W stadach liczących 60-120 krów zyski zmniejszyły się z 28550 euro w 2003 r. do 22920 euro w 2004 r., czyli o 19%. W przypadku stad liczących 120-240 krów spadły one z 25470 do 21680 euro (spadek o 14%). Przedstawione liczby wskazują, że bardziej dochodowe były mniejsze stada. W produkcji roślinnej spadek dochodowości wyniósł 25%. W produkcji warchlaków w stadach liczących 300 macior zysk w 2004 r. wyniósł 20100 euro, a w przypadku produkcji 6000 tuczników rocznie – 4560 euro. Należy zaznaczyć, że w 2003 r. produkcja ta przynosiła straty.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. N/2)
W.M.


Wzrost cen ziemi w Wielkiej Brytanii

W pierwszym półroczu 2005 r. ceny ziemi w Wielkiej Brytanii zwiększyły się o 5% i ocenia się, że będą rosły w dalszym ciągu. W 2004 r. wzrost ten wyniósł 16%. Jednocześnie zmniejszyła się liczba nabywców kupujących ziemię pod działki rekreacyjne. Specjaliści szacują, że liczba rolników kupujących ziemię będzie dalej rosła.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. N/4)
W.M.


Ptasia grypa

We wschodniej Rosji, w regionie Nowosybirska, wystąpiła grypa ptasia typu A. Ubito ponad 1200 ptaków i w regionie wprowadzono kwarantannę. Rozszerza się też zasięg tej choroby w Japonii. Stwierdzono tam występowanie wirusa H5, który jest najbardziej złośliwy i atakuje również ludzi. W Indonezji, w której ptasia grypa została wykryta w 2003 r., ostatnio zanotowano występowanie tej choroby u ludzi.

(Agra Europe 2005, nr 2167, s. N/4)
W.M. N