Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wzrost produkcji wieprzowiny w Unii EuropejskiejNiska opłacalność produkcji wieprzowiny w NiemczechMożliwość zakazu importu produktów roślinnych z Holandii do RosjiPestycydy w żywności


Wzrost produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej

Według szacunków Komisji Europejskiej, produkcja wieprzowiny w krajach Unii w 2006 r. wzrośnie o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost ten największy będzie w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Zwiększeniu uległ eksport tego mięsa, głównie do Rosji, która zaopatruje się przede wszystkim na rynku europejskim w związku z pryszczycą ograniczającą import z Brazylii i Argentyny. Komisja Europejska przewiduje, że w 2007 r. produkcja wieprzowiny będzie nadal rosła. Jednakże jej opłacalność może się zmniejszyć ze względu na wzrost cen pasz i energii. Zwiększenie cen wieprzowiny, co poprawiło by opłacalność, jest możliwe dopiero w drugiej połowie roku.

(Agra Europe 2006, nr 2233, s. M/6)
W.M.

Niska opłacalność produkcji wieprzowiny w Niemczech

Według przedstawicieli niemieckich rolników, opłacalność tuczu świń zmniejsza się coraz bardziej na skutek rosnących cen pasz i energii i niskich cen żywca. Oceniają, że w ciągu ostatnich dwu miesięcy ceny żywca spadły o 20%, co powoduje, że dochód nie pokrywa kosztów. Obecnie za kilogram masy ubijanych tuczników rolnik otrzymuje około 1,41 euro, czyli średnio 124 euro za sztukę żywca. Oznacza to stratę 18 euro na jednego tucznika. Aby osiągnąć zyski, ceny żywca powinny wzrosnąć do 1,60 euro za 1 kg. A ceny mieszanek paszowych mają zwiększyć się wkrótce.

(Agra Europe 2006, nr 2233, s. N/3)
W.M.

Możliwość zakazu importu produktów roślinnych z Holandii do Rosji

Przewodniczący Rosyjskiej Federalnej Inspekcji Weterynaryjnej i Fitosanitarnej stwierdził, że Rosja może od 1 stycznia 2007 r. zakazać importu produktów roślinnych z Holandii. Oświadczenie to wywołała zapowiedź, że rząd holenderski przekaże kontrolę fitosanitarną eksportowanych produktów prywatnym firmom. Rosyjskie służby obawiają się, że zwiększy to możliwość nadużyć. Zakaz importu produktów roślinnych z Holandii do Rosji był już wprowadzony w 2004 r. po wykryciu wciornastków na sprowadzanych roślinach. Import kwiatów był zakazany od 28 czerwca 2004 r., a wszystkich produktów roślinnych od 3 listopada 2004 r. Zakaz zniesiono w 2005 r. po długich negocjacjach.

(Agra Europe 2006, nr 2233, s. N/4)
W.M.

Pestycydy w żywności

Według raportu ostatnio opublikowanego przez Komisję Europejską, 5% badanych próbek owoców, warzyw i zbóż zawiera pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej dopuszczalne limity. W 44% żywności pozostałości te są niższe lub równe limitom, a w 55% zanieczyszczeń tych nie ma. Podkreśla się, że w importowanej żywności niebezpieczne dla zdrowia substancje występują częściej niż w produktach unijnych. Największą ilość pozostałości pestycydów znaleziono w truskawkach, sałacie i jabłkach. Wśród badanych truskawek w 63% próbek wykryto zanieczyszczenia w ilości równej lub niższej od dozwolonego poziomu, a w 2,8% – w ilości wyższej. W przypadku sałaty limity były przekroczone w 3,3% próbek, a w wypadku jabłek – w 1,8% próbek. Najmniej zanieczyszczony był sok z pomarańczy, soczewica oraz ziarno żyta i owsa.

(Agra Europe 2006, nr 2233, s. EP/9)
W.M. N