Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Produkcja rolnicza w BelgiiRosnąca produkcja biopaliw na WęgrzechAreał upraw w NiemczechKoncentracja produkcji trzody chlewnej w DaniiSzwedzki bekon pakowany w Polsce


Produkcja rolnicza w Belgii

Według wyników spisu rolnego przeprowadzonego w maju 2006 r., areał uprawy roślin przemysłowych w Belgii był o 7,9% mniejszy niż rok wcześniej. Spadek ten był efektem zmniejszenia się powierzchni uprawy buraków cukrowych o 3,3%, cykorii – o 43,4% i lnu – o 18,2%. Jednocześnie areał uprawy rzepaku wzrósł o 70,7% na skutek wzrostu zapotrzebowania na biopaliwa. Łączna powierzchnia uprawy zbóż wzrosła nieznacznie (o 1,3%). Areał uprawy pszenicy jarej zwiększył się o 9,6%, jęczmienia ozimego – o 27,4% i kukurydzy na ziarno – o 5%. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia uprawy pszenicy orkisz (o 4,7%), pszenicy ozimej (o 3,1%), jęczmienia jarego (o 6%), owsa (o 8,8%) i pszenżyta (o 3%). Powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększyła się o 2,9%, a warzyw polowych – o 2,1%. Zmniejszył się areał uprawy roślin paszowych (o 1,3%) i użytków zielonych (o 1,7%).Pogłowie bydła w maju 2006 r. było o 2,2% mniejsze niż rok wcześniej. W tym samym czasie liczba gospodarstw, gdzie utrzymuje się bydło zmniejszyła się o 4,9%. Liczebność krów mlecznych spadła o 3,7%. pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 1,4%, a liczba gospodarstw, gdzie utrzymywano świnie – o 5,8%. Gwałtownie spadło pogłowie drobiu (o 10,2%), w tym niosek – o 8,6% i brojlerów – o 10,2%. Liczebność owiec nie zmieniła się, a kóz i koni – wzrosła odpowiednio o 10,4% i 2,5%. Ogółem liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 4,3%, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 4%.

(Agra Europe 2006, nr 2221, s. N/2)
W.M.


Rosnąca produkcja biopaliw na Węgrzech

Węgry są krajem coraz bardziej cenionym przez zagraniczne firmy zamierzające inwestować w produkcję biopaliw. Szwajcarska firma United Biofuels planuje wybudowanie na południu Węgier za 70 mln euro zakładu wytwarzającego bioetanol. Produkcja ma się rozpocząć w 2007 r. Zakład będzie rocznie przetwarzać 300 tys. ton kukurydzy wytwarzając 100 tys. bioetanolu. Natomiast szwedzki koncern SEKAB zamierza zainwestować 380 mln euro w budowę trzech zakładów w Gyony, Marcali i Kaba. Ma powstać też czwarty zakład, ale jego lokalizacja nie jest jeszcze ustalona. Szwedzi zamierzają przetwarzać 1,5 mln ton ziarna (kukurydzy i pszenicy). Węgierska firma Bio Tech Enenrgy planuje wspólnie z amerykańska firmą zbudować zakład przetwarzający około 1 mln ton ziarna. Są też inne firmy planujące produkcję biopaliw. Ocenia się, że w przyszłym roku produkcja biopaliw na Węgrzech podwoi się, a za 2-3 lata osiągnie 600-800 tys. ton.

(Agra Europe 2006, nr 2221, s. N/5)
W.M.


Areał upraw w Niemczech

W bieżącym roku zbiory rzepaku w Niemczech były wyjątkowo wysokie. Jest to wynikiem wzrostu areału jego uprawy o 6,1%. Landami wiodącymi w uprawie rzepaku są: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Bawaria i Saksonia-Anhalt. Zmniejszył się areał zbóż ozimych, z wyjątkiem jęczmienia ozimego (wzrost o 10,3%). Zasiewy żyta zmniejszyły się o 1,7%, a pszenżyta – o 15,3%. O 14,1% spadła powierzchnia uprawy buraków cukrowych.

(Agra Europe 2006, nr 2221, s. M/6)
W.M.


Koncentracja produkcji trzody chlewnej w Danii

W 2005 r. w Danii zostało zamkniętych 1700 ferm trzody chlewnej, a nowych gospodarstw tego rodzaju powstało tylko 400. Liczba ferm spadła z 10 tys. do 8,7 tys., czyli o 13%. Średnio liczebność stada na fermie wzrosła o 11% i osiągnęła 2450 sztuk. Spośród ferm zamkniętych w 2005 r. 80% należało do grupy gospodarstw mniejszych, liczących poniżej 2000 sztuk.

(Agra Europe 2006, nr 2220, s. N/2)
W.M.


Szwedzki bekon pakowany w Polsce

Szwedzka firma Swedish Meat przenosi do Polski produkcję bekonu Scans. W Świnoujściu, za 18 mln koron, powstanie zakład, w którym bekon będzie krajany i pakowany. Świnie będą tuczone i ubijane w Szwecji. W Świnoujściu istnieje już inny zakład tej samej firmy, w którym produkuje się tygodniowo 60 ton bekonu pochodzącego od polskich świń. Powodem przenoszenia produkcji do Polski jest wysokość kosztów pracy, które w naszym kraju są o 80% niższe niż w Szwecji.

(Agra Europe 2006, nr 2220, s. N/3)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka