Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Utrzymanie zasad wspierania produkcji włókna lnianego i konopnegoNiemcy chcą utrzymania klatkowego chowu niosekWzrost eksportu produktów rolniczych z DaniiNiskie koszty produkcji wieprzowiny w Holandii


Utrzymanie zasad wspierania produkcji włókna lnianego i konopnego

Komisja Europejska zadecydowała, że obecnie stosowane zasady wspierania produkcji włókna lnianego i konopnego zostaną utrzymane do 2007/08 roku. Producenci przetwarzający słomę lnianą i konopną na włókno będą otrzymywać 160 euro za tonę długich włókien lnianych i 90 euro za tonę włókien konopnych i krótkich włókien lnianych. Rządy poszczególnych krajów będą mogły utrzymać dotychczasowe wspieranie produkcji włókien o większej zawartości zanieczyszczeń.

(Agra Europe 2006, nr 2199, s. EP/8)
W.M.

Niemcy chcą utrzymania klatkowego chowu niosek

Trzy niemieckie landy – Dolna Saksonia, Północna Nadrenia-Westfalia i Meklemburgia-Zachodnia Pomerania – wezwały rząd federalny do zrezygnowania z zaplanowanego na przyszły rok zakazu klatkowego utrzymania niosek. Zaproponowano nowe reguły dotyczące dobrostanu zwierząt. Według nich klatki mają mieć wysokość 50 cm, czyli znacznie większą niż przewidują normy unijne. Każda nioska ma mieć do dyspozycji 750 cm2 powierzchni podłogi. Podkreśla się, że niezależnie od obowiązujących zasad w ostatnich latach utrzymanie klatkowe ulega ograniczeniu. W 2000 r. w klatkach utrzymywano 86,5% niosek, a w grudniu 2005 r. – 73,2%. W tym samym czasie łączna kubatura klatek zmniejszyła się o 4,4%, podczas gdy liczba miejsc w klatkach spadła o 19%.
Jednocześnie Bundesrat rozpatruje propozycję Północnej Nadrenii-Westfalii dotyczącą złagodzenia zasad ochrony środowiska w chowie zwierząt. Zaproponowano, aby restrykcyjne ograniczenia w tym względzie dotyczyły tylko ferm, gdzie utrzymuje się ponad 300 macior, bądź ponad 9000 młodych świń w wadze do 30 kg lub 3000 tuczników. To samo ma dotyczyć ferm na ponad 60 tys. niosek, 85 tys. brojlerów lub 40 tys. indyków.

(Agra Europe 2006, nr 2199, s. N/4)
W.M.

Wzrost eksportu produktów rolniczych z Danii

Wartość eksportu produktów rolniczych z Danii w 2005 r. osiągnęła 58 mld koron (7,8 mld euro), czyli była o 5% większa niż w 2004 r. W tym samym czasie wysokość subsydiów rolniczych w tym kraju zmniejszyła się o ponad 20%. Największym odbiorcą duńskich produktów są w dalszym ciągu Niemcy, ale w największym stopniu wzrósł eksport do Wielkiej Brytanii. Rośnie również sprzedaż duńskich produktów na rynku chińskim – szczególnie poszukiwanym przez Chińczyków produktem duńskim są futra z norek. W największym stopniu wzrósł duński eksport przetworzonych produktów mięsnych na rynki światowe (o 17%). Połowę wartości eksportu ogółem stanowi wieprzowina i jej przetwory. Eksport tych towarów zwiększył się o 6%. Wartość produktów mleczarskich sprzedanych za granicą wzrosła o 5%.

(Agra Europe 2006, nr 2199, s. N/5)
W.M.

Niskie koszty produkcji wieprzowiny w Holandii

W Holandii koszty produkcji wieprzowiny są najniższe w Unii Europejskiej. Jeszcze w 1999 r. sytuacja była niemal odwrotna – tylko w Niemczech koszty te były wyższe niż w Holandii. Obniżenie ich umożliwiła wysoka wydajność produkcji. Obecnie w Holandii wyprodukowanie 1 kg wieprzowiny kosztuje 1,21 euro. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Dania (1,24 euro/kg), Francja (1,27 euro/kg), Hiszpania (1,36 euro/kg), Niemcy (1,38 euro/kg) i Polska (1,39 euro/kg). Problemem w Holandii są surowe zasady ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt wpływające na podniesienie kosztów produkcji. W Holandii, na przykład, wymaga się, aby na jedną świnię przypadał 1 m2 powierzchni, podczas gdy w innych krajach należących do Unii wystarczy 0,65 m2 – podwyższa to koszty produkcji o 2,8 centów/kg.

(Agra Europe 2006, nr 2199, s. N/7)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka