Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Zwiększone nawożenie pastwisk w Holandii Badania nad możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznegoRynek baraniny we Francji Pogłowie świń i bydła w Niemczech Dalszy wzrost produkcji mleka w USA N

Zwiększone nawożenie pastwisk w Holandii

Komisja Europejska zezwoliła Holendrom na stosowanie większych dawek nawozów azotowych do użyźniania pastwisk niż jest to dozwolone w innych krajach Unii Europejskiej. W Holandii rolnicy, w których gospodarstwach jest co najmniej 70% pastwisk będą mogli nawozić je w ilości 250 kg azotu na hektar rocznie, podczas gdy w pozostałych krajach Unii ilość ta wynosi 170 kg. Podstawą wydania tego zezwolenia jest fakt, że gleba w Holandii jest w stanie przyjąć więcej azotu niż w innych krajach nie stwarzając zagrożenia zanieczyszczenia wód.

(Agra Europe 2005, nr 2187, s. N/5)
W.M.


Badania nad możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznego

Hiszpańskie ministerstwo rolnictwa przeznaczyło blisko 185 tys. euro na badania nad możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznego w tym kraju. Opracowane zostaną metody produkcji ekstensywnej na terenach ubogich w wodę, czyli najczęściej spotykanych w Hiszpanii. Naukowcy oszacują wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, warunki socjo-ekonomiczne i rozwój obszarów wiejskich. Badania mają na celu zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów dla poprawy warunków życia ludności wiejskiej przy zachowaniu środowiska naturalnego. Hiszpania jest jednym z wiodących producentów żywności ekologicznej. W 2004 r. liczba gospodarstw ekologicznych w tym kraju zwiększyła się o 17%, a areał upraw ekologicznych – o 1,1%.

(Agra Europe 2005, nr 2187, s. N/5)
W.M.


Rynek baraniny we Francji

W pierwszej połowie 2005 r. ceny baraniny we Francji były o 3,6% niższe niż w tym samym okresie 2004 r. Później jednak zaczęły rosnąć – średnio w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wyniosły one 4,77 euro za 1 kg. W porównaniu z 11 miesiącami 2004 r. zmniejszyły się tylko o 0,6%. Największy wzrost zanotowano w listopadzie. Wpłynął na to niewielki import oraz wzrost popytu w związku z okresem świątecznym. Szacuje się, że w grudniu ceny w dalszym ciągu zwiększały się. Kolejne święta muzułmańskie przypadające na początku bieżącego roku będą miały wpływ na dalszy wzrost cen. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2005 r. import baraniny do Francji zmniejszył się o 3,4%. Zakupy tego mięsa w krajach Unii Europejskiej wzrosły o 0,7%, a w państwach trzecich zmniejszyły się o 10%.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. M/8)
W.M.


Pogłowie świń i bydła w Niemczech

Pogłowie świń w 2005 r. w Niemczech osiągnęło 27 mln sztuk i było o 2,0% większe niż rok wcześniej. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem się liczebności tuczników (o 2,7%). Wśród nich w największym stopniu wzrosła liczba tuczników w kategorii powyżej 80 kg. Liczebność młodych świń zwiększyła się o 1,7%, a prosiąt – o 1,5%. Krajowa produkcja wieprzowiny zwiększyła się o 2%. W istotnym stopniu wzrósł import tego mięsa (o 10%). Trend ten będzie utrzymywał się również w bieżącym roku. W eksporcie na rynek niemiecki specjalizują się Duńczycy i Holendrzy.
Pogłowie bydła w Niemczech, po raz pierwszy od 10 lat, spadło poniżej 13 mln sztuk. W porównaniu z 2004 r. zmniejszyło się ono o 1,5%. Ocenia się, że powodem tego spadku był kryzys związany z BSE, wzrost eksportu wołowiny i reformy przeprowadzane w rolnictwie. W ciągu ostatnich pięciu lat pogłowie bydła zmniejszyło się w tym kraju o 12% (w tym liczebność młodych buhajów – o 15%, a krów – o 9%). Skutkiem wzrostu wydajności mlecznej i przekroczenia kwoty produkcji mleka było ograniczenie pogłowia krów mlecznych.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. M/7)
W.M.


Dalszy wzrost produkcji mleka w USA

Produkcja mleka w USA w 2005 r. była o 4,6% większa niż rok wcześniej. Liczebność krów wzrosła tylko nieznacznie – wzrost produkcji był wynikiem głównie zwiększenia wydajności mlecznej. Wzrosła ona o 3,83%. Największy wzrost wydajności zanotowano w stanie Idaho.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. M/5)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka N