Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wzrost eksportu ekologicznej żywności z DaniiWzrost światowej produkcji nasion roślin oleistych Przewidywany spadek zbiorów zbóż w Rosji Wysokie cło na import ryżu do Rosji utrzymane Wzrost produkcji mięsa w Niemczech

Wzrost eksportu ekologicznej żywności z Danii

Wartość ekologicznej żywności eksportowanej z Danii w 2004 r. wyniosła 267 mln koron i była o 12,6% większa niż rok wcześniej. Tendencja wzrostowa utrzymała się również w 2005 r. Większość tego eksportu (2/3) trafiła do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Przede wszystkim eksportowano mleko, sery i jaja (27%), resztę stanowiło mięso i jego przetwory (12%) oraz kawa, herbata, kakao, czekolada, przyprawy i produkty zbożowe. Import ekologicznej żywności zwiększył się tylko nieznacznie (o 2,3%). Mimo wcześniejszych obietnic rząd duński nie zamierza wspierać producentów ekologicznej żywności – powiedziano wprost, że muszą oni konkurować cenowo z producentami tradycyjnej żywności.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. N/5)
W.M.


Wzrost światowej produkcji nasion roślin oleistych

Produkcja nasion roślin oleistych w 2004/05 r. osiągnęła 375,1 mln ton, czyli była o 12% większa niż rok wcześniej. W USA, Chinach, Brazylii i Argentynie – krajach będących największymi producentami soi – zbiory były rekordowo wysokie. Największy wzrost produkcji zanotowano w USA (o 27%). Światowe zbiory rzepaku szacuje się na 42,2 mln ton, co oznacza wzrost o 7,7%. Rosnące dochody ludności w Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Południowej spowodowały zwiększenie spożycia olejów roślinnych. Na wzrost zużycia olejów wpłynęło też zwiększenie produkcji biopaliw w USA i Unii Europejskiej.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/2)
W.M.


Przewidywany spadek zbiorów zbóż w Rosji

Przewiduje się, że zbiory zbóż w Rosji w 2005/06 r. wyniosą od 66,0 do 73,7 mln ton, czyli będą o około 10% mniejsze niż rok wcześniej. Powierzchnia uprawy zbóż nie zmniejszyła się, ale trudne warunki pogodowe spowodowały duże straty w uprawach ozimych. Ocenia się, że udział roślin w dobrej kondycji w zasiewach ogółem jest o 30% mniejszy niż rok wcześniej, a udział roślin w złej kondycji – o 200% większy. Ze względu na trudności ze sprzętem rolniczym nie przewiduje się wzrostu areału zasiewów jarych.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/3)
W.M.


Wysokie cło na import ryżu do Rosji utrzymane

W kwietniu ubiegłego roku w Rosji wprowadzono cło w wysokości 70 euro za tonę na import ryżu i jego przetworów w celu chronienia interesów krajowych producentów. Miało ono wygasnąć w styczniu 2006 r. Rząd jednak zdecydował, że będzie ono obowiązywało w dalszym ciągu. Władze uznały, że realne są obawy producentów przed wzrostem importu po przywróceniu poprzedniej wysokości cła (30 euro za tonę). W okresie od września do grudnia 2004 r., kiedy obowiązywało niższe niż obecnie cło, import ryżu wyniósł 180 tys. ton i był o 40,5% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/3)
W.M.


Wzrost produkcji mięsa w Niemczech

Produkcja mięsa w Niemczech w okresie od lipca do września 2005 r. była o 5% większa niż rok wcześniej. W największym stopniu (o 8,9%) zwiększył się ubój owiec. Wzrosła też liczba ubitych świń (o 7,2%) oraz krów (o 4,6%). Zmniejszyła się natomiast liczba ubitych buhajów i bukatów (o 11%) oraz jałówek (o 6,2%).

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/9)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka N