fbpx
Strona głównaPozostałeBieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Uprawa roślin transgenicznych w USA Dobry rok dla niemieckich rolników Nowa wytwórnia biopaliw w Wielkiej Brytanii Przewidywany spadek dochodowości produkcji szklarniowej w Danii Niskie zbiory kukurydzy we Włoszech

Uprawa roślin transgenicznych w USA

Według ostatnio ogłoszonego raportu1, uprawa roślin transgenicznych w USA spowodowała wzrost zysków rolników. Powodem tego było zwiększenie produkcji i zmniejszenie wydatków na pestycydy. Był to kolejny, dziewiąty rok uprawy tych roślin w USA. Areał tej uprawy wyniósł 47,8 mln hektarów i był o 11% większy niż rok wcześniej. Uprawiano transgeniczny rzepak, kukurydzę, bawełnę, soję, dynię i melonowiec. Rośliny te były odporne na herbicydy, niewrażliwe na szkodniki owadzie, bądź na wirusy. Wielkość produkcji wzrosła o 3 mln ton, czyli o 24% w porównaniu z 2003 r. Koszty produkcji zmniejszyły się o 13%, a zużycie pestycydów spadło o 34% (28 tys. ton substancji aktywnej). Rezultatem był wzrost zysków rolników o 21% (o 2,3 mld dolarów). Poprawa wielkości plonów i ograniczenie zużycia pestycydów największe było w wypadku uprawy kukurydzy. Natomiast największe ograniczenie kosztów produkcji zanotowano przy uprawie soi.

1 – Biotechnology-Derived Crops Planted in 2004 – Impacts on US Agriculture,
www.ncfap.org

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. N/1)
W.M.


Dobry rok dla niemieckich rolników

Według oceny Stowarzyszenia Rolników Niemieckich, rok 2004/05 był bardzo dobry dla rolników. Średnio zyski wzrosły o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przeliczeniu na jednostkę pracy w rodzinie rolniczej oznacza to wzrost o 37%. Przewiduje się jednak, że kolejny, 2005/06 rok nie będzie tak dobry. Główną przyczyną tego jest wzrost cen paliwa i nawozów. W dodatku zmniejszyły się ceny uzyskiwane przez rolników, przede wszystkim za mleko. Mniejsza była też wysokość zbiorów. W ubiegłym roku na wzrost zysków duży wpływ miały wyższe niż poprzednio ceny żywca wieprzowego i wołowego oraz wysokie zbiory. W 2004/05 r. w produkcji wieprzowiny wysokie ceny tuczników i prosiąt oraz niskie ceny pasz spowodowały, że zysk wyniósł 61600 euro (w 2003/04 r. – 17800 euro). Mimo niskiej ceny mleka zyski w produkcji mleczarskiej wzrosły z 25100 euro do 31300 euro. W produkcji roślinnej zyski wzrosły głównie w uprawie rzepaku i buraków cukrowych. Mimo tak korzystnych wyników finansowych rolnicy niemieccy ograniczyli wysokość inwestycji. Zyski przeznaczyli w większości wypadków na spłatę wcześniej zaciągniętych długów.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. N/2)
W.M.


Nowa wytwórnia biopaliw w Wielkiej Brytanii

Brytyjska firma Greenergy rozpoczyna budowę wielkiej wytwórni biopaliw w Immingham, Yorkshire. Pierwsza faza budowy pochłonie 16 mln funtów szterlingów. Po jej zakończeniu, które planowane jest na drugą połowę 2006 r., roczna produkcja biopaliw wyniesie 100 tys. ton. Na ich wytworzenie zużywać się będzie ponad 150 tys. ton oleju rzepakowego, czyli 7,5% oleju pochodzącego ze zbiorów tej rośliny w kraju. Możliwe będzie wykorzystywanie również oleju sojowego, palmowego i słonecznikowego, ale z założenia głównym surowcem będzie rzepak uprawiany w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu drugiej fazy budowy moc przerobowa zakładu podwoi się.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. N/3)
W.M.


Przewidywany spadek dochodowości produkcji szklarniowej w Danii

Według oceny specjalistów, w 2006 r. średnio straty w produkcji pomidorów i roślin doniczkowych w szklarniach w Danii wyniosą 273 tys. koron duńskich. W ubiegłym roku ceny energii zwiększyły się drastycznie, a w Danii ogrzewanie szklarni jest kluczową sprawą. W dodatku w Holandii będącej głównym konkurentem Danii w uprawie szklarniowej ceny gazu są znacznie niższe. Na niekorzystną sytuację wpływają też ceny pracy – w Danii są one trzy razy wyższe niż w innych krajach europejskich.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. N/5)
W.M.


Niskie zbiory kukurydzy we Włoszech

Zbiory kukurydzy w 2005 r. we Włoszech wyniosły 10,6 mln ton, czyli były o 7,8% mniejsze niż w roku poprzednim. Spadek ten był wynikiem niskich plonów i ograniczenia powierzchni uprawy.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/4)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka N

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.