Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wzrost produkcji wieprzowiny w BrazyliiPlany zwalczania ptasiej grypyPreliminarz budżetu Unii EuropejskiejWzrost zbiorów soi w BrazyliiWpływ pryszczycy w Brazylii na europejski rynek wołowiny

Wzrost produkcji wieprzowiny w Brazylii

Szacuje się, że produkcja mięsa wieprzowego w Brazylii w 2006 r. osiągnie 2,85 mln ton, czyli będzie o 3% większa niż rok wcześniej. W latach 1994-2004 produkcja ta wzrosła dwukrotnie, a eksport wieprzowiny zwiększył się z 34 tys. ton do ponad 600 tys. ton. W przyszłości jednak wzrost eksportu nie będzie już tak duży. Około 60% eksportowanej wieprzowiny trafia na rynek rosyjski. Czynnikiem ograniczającym eksport może być występowanie chorób zwierząt, co powoduje, że Brazylijczycy wolą nie koncentrować się na jednym kierunku eksportu. Poszukują rynków zbytu w Azji, Wschodniej Europie i Ameryce Łacińskiej. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2005 r. eksport wieprzowiny zwiększył się o 30%. Spożycie wieprzowiny w Brazylii wynosi średnio 12 kg rocznie na osobę. Na południu kraju osiąga ono 18 kg na osobę, podczas gdy na północy – tylko 6 kg na osobę. W Unii Europejskiej spożycie to wynosi około 40 kg na osobę.

(Agra Europe 2005, nr 2180, s. M/2)
W.M.


Plany zwalczania ptasiej grypy

Ostatnio, wobec zakończenia jesiennej migracji ptaków, przycichły nieco obawy przed wystąpieniem tej choroby w Europie. Rozwija się natomiast dyskusja nad wyeliminowaniem jej na świecie. Komisja Europejska ogłosiła, że może przeznaczyć na ten cel 30 mln euro. Ponad 600 ekspertów z całego świata spotkało się w Genewie, gdzie FAO, Światowa Organizacja Zdrowia i Bank Światowy zorganizowały konferencję na temat wyeliminowania ptasiej grypy i zapobieżenia zmutowaniu wirusa w formę groźną dla ludzi. Zdecydowano, że konieczne jest przede wszystkim w krajach azjatyckich usprawnienie działania służb weterynaryjnych i lekarskich oraz zapewnienie dokładnego monitorowania przypadków tej choroby u ptaków. Musi też być kontrolowany ubój ptaków, ich szczepienie i rekompensowanie tego rolnikom. Wirus H5N1 spowodował konieczność uboju 150 mln ptaków oraz śmierć 63 osób w czterech krajach azjatyckich. Według szacunków Banku Światowego, plan globalnego zwalczania ptasiej grypy pochłonie 1 miliard dolarów (848 mln euro) w ciągu trzech lat.

(Agra Europe 2005, nr 2182, s. EP/4)
W.M.


Preliminarz budżetu Unii Europejskiej

W preliminarzu budżetu Unii przedstawionym przez Komisją Europejską na Wspólną Politykę Rolną przewidziano o 362 mln euro mniej niż wcześniej planowano. Obniżeniu uległa przede wszystkim suma przeznaczona na dopłaty bezpośrednie i wspieranie rynku. Została ona zmniejszona z 43,641 mld euro do 43,280 mld euro. Wzrosły fundusze przeznaczone na rozwiązywanie problemów powstających przy nadprodukcji owoców i warzyw oraz wina. Wydatki na sektor mleczarski zostały ograniczone o 285 mln euro.

(Agra Europe 2005, nr 2182, s. EP/7)
W.M.

Wzrost zbiorów soi w Brazylii
Zbiory soi w Brazylii w 2005/06 r. wyniosą 58,7 mln ton, czyli będą o 15% większe niż rok wcześniej. Powierzchnia uprawy jest mniejsza o 6,4%, ale plony będą większe. W prowincji Rio Grande wzrosną one trzykrotnie, w Parana – o 30%, a w Mato Grosso do Sul – o 53%.

(Agra Europe 2005, nr 2182, s. M/2)
W.M.


Wpływ pryszczycy w Brazylii na europejski rynek wołowiny
Ograniczenia w imporcie wołowiny z Brazylii związane z wystąpieniem tam pryszczycy spowodują konieczność pewnych zmian na europejskim rynku wołowiny. Wielka Brytania w ciągu ostatnich dwu lat podwoiła wielkość importu wołowiny z Brazylii. Na rynku niemieckim świeża wołowina z Brazylii stanowi 11%, a mrożona – 15%. Spadek importu stwarza krajowym producentom lepszą możliwość zbytu mięsa po wyższych cenach. Podobny zakaz importu wołowiny z Brazylii do Rosji ułatwia też europejskim producentom dostęp do tego rynku.

(Agra Europe 2005, nr 2182, s. M/6)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka