Biedni w Polsce się wzbogacą…

…a przynajmniej otrzymają wsparcie w ramach funduszu europejskiej pomocy dla najbardziej potrzebujących. Tak stwierdziła Komisja Europejska, przyznając Polsce ponad 470 milionów Euro.

Komisja Europejska zatwierdziła 473,36 mln EUR dla Polski z funduszu FEAD (fundusz europejskiej pomocy dla najbardziej potrzebujących). Środki mają być przeznaczone na zapewnienie wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 3 grudnia br., KE oficjalnie przypieczętowała program operacyjny dla Polski na okres 2014-2020. Program będzie współfinansowany ze środków krajowych.

Renata Struzik źródło: FAMMU/FAPA