Białoruś wprowadza ograniczenia na polską wieprzowinę

Białoruskie władze wprowadziły od 20 lutego ograniczenia na import i tranzyt polskiej wieprzowiny, jak podało Polskie Radio. Powodem ma być wykrycie w naszym kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń.Państwowa agencja prasowa Biełta, powołując się na departament weterynarii Ministerstwa Rolnictwa Białorusi, poinformowała, że czasowe embargo dotyczy żywych świń, wieprzowiny w tym również dziczyzny.

Ograniczenia obowiązują również produktów wytworzonych ze skóry, szczeciny, trofeów myśliwskich, a także pasz i dodatków do nich roślinnego i zwierzęcego pochodzenia które nie zostały poddane termicznej obróbce.
Przy czym pasze i dodatki paszowe wyprodukowane do 19 lutego będą mogły być wwiezione na Białoruś. Departament weterynarii Ministerstwa Rolnictwa Białorusi zwrócił uwagę na konieczność niedopuszczenia wwozu z Polski produktów wieprzowych i dziczyzny oraz innych zakazanych produktów w bagażu ręcznym co w praktyce oznacza ściślejsze kontrole na przejściach granicznych.
Również Litwa zaostrza kontrolę wieprzowiny z Polski. To wynik wykrycia w naszym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Dyrektor Litewskiej służby weterynaryjnej powiedział, że chociaż Litwa nie może zakazać importu mięsa z Polski – byłoby to sprzeczne z prawem unijnym – to jednak planuje poważnie zaostrzyć kontrolę hurtowników i dokładnie sprawdzać wwożoną przez nich wieprzowinę z Polski. 
Litewska Służba weterynaryjna nie wyklucza, że część sprowadzonego z Polski mięsa nie jest rejestrowana. W związku z tym władze na Litwie zapowiedziały wzmożoną kontrolę mieszkańców pogranicza, którzy jeżdżą na zakupy do Polski. 
W ubiegłym roku Litwa importowała z Polski prawie 12 tysięcy ton wieprzowiny o wartości przeszło 22 mln euro.
Źródło: Polskie Radio